Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Other research product . Other ORP type . 2022

Medborgerundersøkelsen Innlandet 2013

Mønness, Erik Neslein;
Open Access
Published: 01 Jan 2022
Publisher: DataverseNO
Country: Norway
Abstract
Dette er datasett til til et prosjekt: Medborgerundersøkelsen Innlandet 2013. Prosjektet hadde til hensikt å kartlegge synspunkter på temaer innen regional utvikling i Innlandet. Det gjelder temaer som politikk og demokrati, økonomisk og sosial utvikling, samt medier og hva som kjennetegner innbyggernes identitet og kultur. Undersøkelsen hadde et særlig fokus på politisk samarbeid og demokrati på regionalt og lokalt nivå samt på regionalisering og regional utvikling. Det var Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer som sto bak undersøkelsen. Undersøkelsen ble støttet finansielt av Norges Forskningsråd gjennom Regionalt forskingsfond Innlandet. Hensikten med undersøkelsen var å gi bedre kunnskap til lokale og regionale myndigheter om hva innbyggerne mener om viktige spørsmål- Det var foretatt et tilfeldig utvalg på 2400 personer, blant innbyggere over 18 år i Hedmark og Oppland slik at alle kommuner og begge kjønn ble representert.
Subjects

Arts and Humanities, Citizen survey, Innlandet, Medborgerundersøkelsen, Norge, Social Sciences, Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture, Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine, Humanities, Life Sciences, Social and Behavioural Sciences, Soil Sciences, Politikk, kommuner, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download fromView all 2 sources
lock_open
B2FIND
Other ORP type . 2022
Providers: B2FIND
moresidebar