research data . Dataset . 2012

Inför en översiktsplan

Östergötland County Museum, Archaeology Department;
Swedish
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Uppsala University
Abstract
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk förstudie inom området Ekängen - Roxtuna - Gärstad - Distorp nordöst om Linköpings stad. Arbetet föranleddes av att Linköpings kommun planerar att upprätta en översiktsplan. Det berörda området är ca 17 km2 stort och omfattar stadsdelen Ekängen, Gärstadsområdet, Näsby säteri och landsbygdsområdet med bl a Roxtuna, Distorp och Tvärskogs udde. Planarbetet berör fornlämningsrika områden i Rystad socken och Linköpings stad. I september 2010 finns sammanlagt 164 registrerade fornlämningar inom förstudieområdet. Till det kommer ett antal utredni...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: HISTORY, HISTORIA, History and Archaeology, Historia och arkeologi, Archaeology, Arkeologi
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue