research data . Dataset . 1991

Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper, samtliga kommuner och tätorter

Brantgärde, Lennart;
Swedish
  • Published: 01 Jan 1991
  • Publisher: University of Gothenburg
Abstract
För samtliga kommuner och städer finns uppgifter om totala folkmängden inom huvudgrupperna jordbruk med binäringar, industri och hantverk, samfärdsel och handel, allmän förvaltningstjänst och fria yrken, husligt arbete och ospecificerad verksamhet samt uppgift om antal yrkesverksam befolkning. För städer med mer än 10 000 invånare finns dessutom ett dataset med uppgifter om hela folkmängden och antalet yrkesutövare inom huvudgrupperna samt uppgifter om hela folkmängden och antalet yrkesutövare inom undergrupper till ovannämnda huvudgrupper.
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Censuses, Folkräkningar, Employment, Sysselsättning, HISTORY, HISTORIA, Work Sciences, Arbetslivsstudier
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue