Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Research data . Dataset . 2020

Archeologisch bureauonderzoek Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Achterweg 3, Lisse Gemeente Lisse

D.F.A.M Van Den Biggelaar;
Open Access
Dutch; Flemish
Published: 01 Jan 2020
Publisher: DANS Data Station Archaeology
Country: Netherlands
Abstract

In opdracht van The Way You Live B.V. heeft IDDS Archeologie in februari 2020 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Achterweg 3 in Lisse, gemeente Lisse. De noodzaak tot het archeologisch onderzoek komt voort uit het bestemmingsplan. De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er in het plangebied een zeer lage verwachting is voor het aantreffen van archeologische indicatoren. Op basis van de resultaten van het onderzoek adviseert IDDS Archeologie om het plangebied, voor wat betreft het aspect archeologie, vrij te geven voor de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden.

Subjects

Archaeology

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
lock_open
EASY; NARCIS
Dataset . 2020
moresidebar