research data . Dataset . 2011

Grondsoortenkaart 2006 - Simplified Soil Map of the Netherlands

Wageningen UR - Alterra;
Open Access Dutch; Flemish
  • Published: 01 Jan 2011
Abstract
Deze kaart geeft een globaal overzicht van de bodemgesteldheid in Nederland in 10 legenda-eenheden. De kaart is afgeleid van de Bodemkaart 1 : 50 000. De eenheden van de Bodemkaart van Nederland zijn vertaald naar een grondsoort, op basis van het bodemmateriaal in het bodemprofiel tot 80 cm-mv. De grondsoortenkaart geeft de ligging van de veengronden en minerale gronden in Nederland. Bij de veengronden komt binnen 80 cm-mv. meer dan 40 cm veen in het bodemprofiel voor. De veengronden worden niet verder onderverdeeld. Bij de minerale gronden komt in het bodemprofiel tot 80 cm-mv. meer dan 40 cm mineraal materiaal (zand, klei of leem) voor. Voor de minerale gronde...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Bodem van Nederland / Soil of the Netherlands, Landbouw, Milieu, Gebruikersreview, Temporal coverage: 1980-2006, Archaeology, Geodesy, physical geography, soil of the Netherlands, bodem van Nederland, Geodesy, physical geography, Bodem van Nederland Soil of the Netherlands, Temporal coverage 1980 2006, Geography
Communities
Social Science and Humanities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download fromView all 5 versions
NARCIS
Dataset . 2011
Provider: NARCIS
NARCIS
Dataset
Provider: NARCIS
EASY
Dataset . 2011
Provider: EASY
Any information missing or wrong?Report an Issue