research data . Dataset . 2022

Oostwold, Hoofdstraat 219-223, Gemeente Westerkwartier (Gr.). Een Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende Fase.

Bongers, J.M.G.;
Restricted Dutch; Flemish
  • Published: 01 Jan 2022
Abstract
In verband met de geplande bouw van zes woningen is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Hoofdstraat 219-223 te Oostwold, gemeente Westerkwartier, provincie Groningen. Voor de woningbouw is graafwerk nodig zoals voor aanleg van funderingen. Deze bodemingrepen betekenen een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische waarden. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de kans is op de aanwezigheid van archeologische waarden. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (protocol 4002) en een veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O; protocol 4003). Bij het bureauonderzoek zijn bronnen geraadpleegd op het gebied van fysische geografie, arc...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Archaeology
Communities
Social Science and Humanities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download fromView all 3 versions
NARCIS
Dataset
Provider: NARCIS
DataverseNL
Dataset . 2022
Provider: Datacite
EASY
Dataset . 2022
Provider: EASY
Any information missing or wrong?Report an Issue