research data . Dataset . 2022 . Embargo end date: 30 Apr 2022

Bemmel-Oosterhout, Deelgebied Bemmel, Gemeente Lingewaard (Gld.). Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende Fase.

Exaltus, R.;
Open Access Dutch; Flemish
  • Published: 01 Jan 2022
  • Publisher: De Steekproef
Abstract
De aangetroffen afzettingen op het westelijke deel van het onderzochte tracé maken onderdeel uit van de stroomgordel van Ressen die hier tussen tweeduizend jaar tot enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling heeft gefunctioneerd. Op het centrale deel van het onderzochte tracé zijn ter hoogte van De Vergert tevens afzettingen van de stroomgordel van Walbeek aangetroffen. Deze komen hier voor tot een hoogte van 8,2 meter boven NAP. De stroomgordelafzettingen worden afgedekt door matig slappe, in zandigheid wisselende klei die plaatselijk zwak venig is. De bovenste meter van de klei is zwak tot matig zandig, matig stevig en zwak humeus. Het betreft hier klei d...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Archaeology
Communities
Social Science and Humanities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download fromView all 3 versions
NARCIS
Dataset
Provider: NARCIS
EASY
Dataset . 2022
Provider: EASY
DataverseNL
Dataset . 2022
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue