Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
DANS Data Station Archaeology
Dataset . 2022
License: CC BY
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
EASY; NARCIS
Dataset . 2022
Data sources: Datacite; NARCIS
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
DANS-EASY
Dataset . 2022
Data sources: B2FIND
versions View all 4 versions
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Uitbreiding Prinsenbos, Naaldwijk, gemeente Westland

Een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek
Authors: Hanemaaijer, M.;

Uitbreiding Prinsenbos, Naaldwijk, gemeente Westland

Abstract

ADC ArcheoProjecten heeft een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de uitbreidingslocatie van het Prinsenbos aan het Piet van Dreumelpad en de Grote Achterweg in Naaldwijk, gemeente Westland. Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden. Op basis van het bureauonderzoek is geconcludeerd dat in de diepere ondergrond zich naar verwachting strandafzettingen (Laagpakket van Zandvoort/Laag van Rijswijk) bevinden. In het bovenste deel van deze afzettingen kunnen archeologische resten van bewoning, begraving en landbouw uit het Neolithicum en de Bronstijd aanwezig zijn. Een mogelijk niveau kan worden herkend aan de aanwezigheid van een ontkalkte laag of een vegetatiehorizont. Vanaf de Bronstijd zijn afzettingen van de Oergaag en de Gantel Laag gevormd in het plangebied. In de top van de geulafzettingen kan een archeologische leeflaag uit de IJzertijd en Romeinse tijd aanwezig zijn. De afzettingen van de Gantel Laag zijn in de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen afgedekt door strandwalafzettingen. Deze afzettingen vormen de haakwal van Naaldwijk, die in de 19e eeuw grotendeels is afgegeest en waarvan het restant is vermengd met de onderliggende afzettingen van de Gantel Laag. Het archeologisch niveau uit de Late Middeleeuwen zal hierdoor niet meer aanwezig zijn. Bij ingebruikname van het plangebied door de NAM is een ophogingspakket aangebracht. Recentelijk hebben ter plaatse van beide deelgebieden saneringen plaatsgevonden waarbij de bodem lokaal tot ca. 2 m -mv is ontgegraven en opgevuld met schoon zand. Mogelijk is in de gesaneerde delen de top van de Gantel Laag (met inbegrip van het potentieel niveau uit de periode IJzertijd-Romeinse tijd) niet meer aanwezig. Bij archeologische onderzoek dat voorafgaand de sanering is uitgevoerd ter plaatse van een gedeelte van deelgebied 2 zijn onder een ophogingspakket geulafzettingen van de Gantel aangetroffen. In de Gantelafzettingen is geen archeologisch niveau aangetroffen. De verwachte duinafzettingen van de haakwal zijn niet aangetroffen. Teneinde deze verwachting te toetsen is een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek beperkte zich tot deelgebied 1, omdat deelgebied 2 reeds archeologisch onderzocht en vrijgegeven is. Uit de boringen blijkt dat de diepere ondergrond uit getijdenafzettingen van de Oergaag Laag en/of de Gantel Laag (Westlandcomplex) bestaat. De top van de Gantel Laag bestaat uit humeuze klei, dit is een vegetatiehorizont en wordt beschouwd als een potentieel archeologische niveau uit de IJzertijd-Romeinse tijd. De Gantel Laag wordt afgedekt met een pakket zwak siltig zand. Op basis van de lithologische kenmerken kon niet worden vastgesteld of dit pakket deels natuurlijk (strandwalafzettingen) is of geheel is opgebracht. De bovengrond bestaat uit een opgebracht en omgewerkt pakket. Rondom boringen 3 en 4 is een aanvullend karterend booronderzoek uitgevoerd, om de vegetatiehorizont te onderzoeken op de aan- of afwezigheid van archeologische indicatoren. Bij het karterend booronderzoek is de vegetatiehorizont aangetroffen. Het onderzoek leverde geen archeologische indicatoren op. De kans op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats uit de (Late) IJzertijd-Romeinse tijd wordt klein geacht.

Country
Netherlands
Keywords

Ancient Cultures, Humanities, Archaeology, Arts and Humanities

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage