research data . Dataset . 2020

010401-89 Knurrenborg Vang

Museum Nordsjælland;
Danish
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)
Abstract
This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1792 : På kort over Pengedam ses ved dammens sydside en 42 1/2 meter lang dæmning indtegnet.2004-08-12: Dæmningen er gennemskåret af en moderne N-S gående drængrøft; vest for drængrøften er den 10 meter lang og knap en meter høj. På østsiden er den mere utydelig, men kan følges godt 25 meter. Ved nordsiden af dæmningen og parallelt med denne løber et grøft eller hulvejsspor op mod en bakke. Dæmningen skal muligvis sættes i forbindelse med det omfattende kongelige ferskvandsfiskeri og -opdræt i 16-1700-tal...
Subjects
free text keywords: Aquaculture, Dambrug, Secondary subsistence production, Archaeology
Communities
Fisheries and Aquaculture Management
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
B2FIND
Dataset . 2020
Provider: B2FIND
Any information missing or wrong?Report an Issue