research data . Sound . 2015 . Embargo end date: 20 Aug 2015

Chú giải bản thảo Tai Deng ở Con Cuông

Ferlus, Michel; Võ, Thị Thường;
Open Access
  • Published: 20 Aug 2015
  • Publisher: Pangloss
Abstract
Chú giải một phần trong bản thảo của người Thái Thanh [Tai Deng] thu thập được ở Con Cuông nói về việc chữa bệnh bằng cúng bái. Tiếc là bài này không hoàn chỉnh mà chỉ còn một số trang. Ở đây, cộng tác viên chỉ đọc những bài nói về cả bệnh và cách chữa, bỏ qua những đoạn chỉ nói về bệnh mà không nói cách chữa và những đoạn nêu cách chữa mà không biết chữa bệnh gì. Chữ của người Thái Thanh ở đây viết có khác chút ít với chữ Thái ở Mai Châu.
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Linguistique, Tai Deng, tyr
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue