Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Software B2FIND

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Software B2FIND

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
38,478 research outcomes, page 1 of 3,848
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 05 Aug 2023
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Koeman, S.M. (KSP Archeologie);
  Persistent Identifiers
  Publisher: KSP Archeologie

  KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een zonnepark langs de Woudhuizerweg in Apeldoorn. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ruimtelijke onderbouwing. Op basis van de landschappelijke eenheden die voorkomen binnen het plange...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023
  Dutch
  Authors:
  Bergman, WA (BAAC bv);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  In delen van het plangebied is een laag humeuze bovengrond op fluvioglaciale afzettingen aangetroffen zonder dat de bodem is geroerd. In andere delen van het plangebied is de bodem wel geroerd en de pleistocene bodem tot onbekende diepte afgetopt.

 • publication . Other literature type . 2023
  Open Access Dutch
  Authors:
  Bureau Voor Archeologie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Edisonbaan 4 te Nieuwegein.

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023
  Open Access Dutch
  Authors:
  Bureau Voor Archeologie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd in verband met vervanging van het riool bij de Koningin Julianalaan en omgeving te Helwijk.

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023
  Open Access Dutch
  Authors:
  Bureau Voor Archeologie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek en cultuurhistorische quickscan uitgevoerd in verband met aanleg van een moerasnatuurgebied aan de Hoofdweg, Botsholsedwarsweg en Proostdijerdwarsweg te Waverveen.

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023
  Dutch
  Authors:
  Bergman, WA (BAAC bv);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit het veldonderzoek blijkt dat in het grootste deel van het plangebied een minimaal 90 cm dik plaggendek aanwezig is. Onder dit plaggendek komt in delen van het plangebied wel een podzolprofiel voor. In de ondergrond komt een dekzandrug voor. Het plangebied ligt op de...

 • publication . Other literature type . 2023
  Open Access Dutch
  Authors:
  Jong, C. de (Bureau voor Archeologie);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden op het terrein tussen de Oirschotseweg 109 en 111 te Best.

 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 19 May 2023
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Koeman, S.M. (KSP Archeologie);
  Persistent Identifiers
  Publisher: KSP Archeologie

  KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van het windenergiegebied dat wordt aangesloten op het hoogspanningsnet op land. In grote lijnen worden binnen het onderzoeksgebied vier landschapstypen onderscheiden: wa...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 28 May 2023
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Bureau voor Archeologie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor een bouwplan aan de Symfonielaan 7002 te Nieuwegein. In het plangebied zijn vervolgens vijf boringen gezet tot maximaal 4 m-mv. De boringen bevestigen dat ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023
  Open Access Dutch
  Authors:
  Bureau Voor Archeologie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van het Brouwerij-terrein te Hengelo (O).

  Add to ORCID
38,478 research outcomes, page 1 of 3,848