Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1 )
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritagePublicationsTurkish
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritagePublicationsTurkish
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
4,012 research outcomes, page 1 of 402
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  SİVRİ, Medine; ANGIN, Zeynep;
  Publisher: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

  The mirror is one of the most important objects that have accompanied it (humankind) throughout the ancient history of man. Therefore, unlike an ordinary object, the mirror also has a deep history. Archaeological excavations in ancient ruins, the mirror is an ornament i...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çakmak, İbrahim;
  Publisher: Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Hasankeyf, Üst Paleolitik Dönemden günümüze kadar Roma, Bizans, Sasani, Emevi, Abbasi, Hamdani, Mervani, Artuklu, Eyyübi, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlılar gibi devletlere ev sahipliği yapmıştır. Tarih boyunca önemli idari ve ticaret merkezlerinden biri olan Hasankey...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Şeyhmus Doğan; Duygu Ünalan;
  Publisher: Deniz YENGİN

  Web 2.0 teknolojisinin sağladığı geri bildirim döngüsü firmaların tüketici nabzını tutabilmeleri adına önemli bir fırsat sunmaktadır. Bununla birlikte reklam maliyetlerinin düşük olması da sosyal medya mecralarını bir reklam platformu olarak cazip hale getirmiştir. Son ...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tuğba Renkçi̇ Taştan;
  Publisher: Deniz YENGİN

  20. yüzyıl; iki dünya savaşının yaşandığı ve insanlık tarihinde yeni dünya düzeninin oluştuğu pek çok alanda yeniliğin, gelişimin ve dönüşümün meydana geldiği bir dönemdir. Savaştan sonra, savaşın getirdiği buhranla toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlardaki kö...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Dilek Tunalı; Ayşen Oluk Ersümer;
  Publisher: Deniz YENGİN

  T.S. Eliot’un kavramlaştırdığı Nesnel Bağlılaşım (Objective Correlative), şairin coşkuyu, düşünceyi, duyguyu, nesnelere aktararak ifade etme biçimi olarak tanımlanabilir. Nesnel bağlılaşım birçok kuramcı için metaforu da aşan bir kavramdır. Şairin ele aldığı tek bir nes...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Merve Kaya; Özlem Kandemi̇r;
  Publisher: Deniz YENGİN

  Kamusal alanın fiziksel ve temsili içerikleri, toplumsal yapı ve kentsel strüktürün değişimleri ile devingen bir yapıdadır. Kamusallık olgusu tarihsel süreçte, bireylerin toplumsal yaşamdaki ilişki kurma biçimlerinin değişimi ile yaşanan gelişmelerden etkilenmiş; günümü...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Halit Beyaztaş;
  Publisher: Deniz YENGİN

  Türkiye büyük bir kentsel dönüşüm süreci yaşamaktadır. Kentsel yenileme olarak da adlandırılan bu süreç mahalle ve bina (yerinde dönüşüm) ölçeklerinde gerçekleşmektedir. Literatürde kentsel dönüşüm süreci irdelenirken daha çok mahalle ölçeğindeki dönüşüm sorunsalına oda...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Derya Gülçi̇n;
  Publisher: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

  Various decision-making scales in landscape planning entails the measurement and visualization of the value of ecosystem services that do not have an economic contribution. In order to maintain and manage cultural landscapes successfully, it is significant to understand...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  YÜZBAŞI, Esin; AKÇA, Bayram;
  Publisher: Celal ÖNEY

  In Turkey which governed by one-party system with the proclamation of the Republic has ruled the country until 1946 in a single party, the CHP. With the transition to multi-party politics in 1946, between 1946 and 1950, the CHP and DP made great efforts to become in pow...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Canser KARDAŞ;
  Publisher: Celal ÖNEY

  All poems sung with a melody are called folk songs regardless of their topic. Folk songs differ from folk literature poems in terms of melody rather than form and content. Folk songs, one of the most important living products of folk culture, are one of both the most wi...

4,012 research outcomes, page 1 of 402