Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritagePublicationsTurkish
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritagePublicationsTurkish
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1,422 research outcomes, page 1 of 143
 • publication . Article . Conference object . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bruce Wands;
  Publisher: Atatürk Üniversitesi

  As digital art merges with contemporary art, there have been many fundamental changes in the creative process. New forms of art continue to emerge and a revolutionary change in the art experience is occurring in museums, galleries and on the Internet. As a digital art c...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Atiye Nazlı;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

  Alevi Bektaşi tarikatı içinde yetişmiş son postnişin olan Ali İlhami Dede hakkındakaynaklarda çok az bilgi bulunmaktadır. Daha önce birkaç farklı kitapta rastlananşiirleri, torunu tarafından düzenlenerek 20. yüzyıl başlarında yaşadığı çevre baştaolmak üzere, dergâhının ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  SİVRİ, Medine; ANGIN, Zeynep;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

  The mirror is one of the most important objects that have accompanied it (humankind) throughout the ancient history of man. Therefore, unlike an ordinary object, the mirror also has a deep history. Archaeological excavations in ancient ruins, the mirror is an ornament i...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  TURNA, Murat;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi

  Cemal Şakar, 1980 sonrası Türk hikâyeciliğinde isminden söz edilen bir sanatçıdır. Şakar her ne kadar hikâyeleri ile tanınmış olsa da deneme türünde de eserler vermiştir. Bu makalede Cemal Şakar’ın denemeleri üzerinden yol almak suretiyle onun sanat anlayışı ve ideoloji...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  AYDIN, Onur;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi

  Some theories in science are like living organisms. They are born from each other, formed into each other, or continue their scientific lives together. It can be mentioned that there is such a relationship between the most famous works of the Soviet scientist Lev Gumile...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çakmak, İbrahim;
  Publisher: Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Hasankeyf, Üst Paleolitik Dönemden günümüze kadar Roma, Bizans, Sasani, Emevi, Abbasi, Hamdani, Mervani, Artuklu, Eyyübi, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlılar gibi devletlere ev sahipliği yapmıştır. Tarih boyunca önemli idari ve ticaret merkezlerinden biri olan Hasankey...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Mean, Erdal;
  Publisher: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Anadolu Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarafından Yürütülen Ortak Program. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, kültürel miras konusunda da muazzam bir çeşitlilik ve süreklilik göstermektedir. Zengin bir kültürel mirası bünyesinde barındıran...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Korcuklu, Burak;
  Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi

  Doğal dil işleme, bilgisayarların, doğal yazı veya konuşma dilini nasıl anlayabileceğini ve manipüle edebileceğini çözümleyen araştırmalardan ve uygulamalardan oluşmaktadır. Konuşma işleme ise konuşma sinyalleri ve sinyal işleme yöntemlerini barındıran doğal dil işlemen...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gabriel Said Reynolds;
  Publisher: Ahmet İshak DEMİR

  Özİslâm düşüncesini incelerken bazı yapısal zorluklara okuma ve anlamlandırma biçimlerindeki bozukluklar da eklenebilir. Düşünceyi meydana gelip geliştiği doğasından kopuk ele almak ne kadar eksikse, aniden ölüp yok olan bir nesne gibi algılamak da o denli yanlıştır. Dü...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Derya Gülçi̇n;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

  Various decision-making scales in landscape planning entails the measurement and visualization of the value of ecosystem services that do not have an economic contribution. In order to maintain and manage cultural landscapes successfully, it is significant to understand...

  Add to ORCID
1,422 research outcomes, page 1 of 143