Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Turkish

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Turkish

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
2,619 research outcomes, page 1 of 262
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Reyhan HABİBLİ;
  Publisher: Ahmet BURAN

  Onimik sistemdə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi zamanın tələbinə uyğun olaraq onomastikanın inkişafına xidmət edən aktual problemlərdən biridir. Onimiya sahəsində nizamlamanın başlıca vasitəsi bu adların rəsmi formalarının kodifikasiyasıdır. Onomastikada kodifikasiy...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Elanur;
  Publisher: Ahmet BURAN

  Türkiye Türkçesi gramerlerinde yer almayan modal sözler, çağdaş Türk lehçeleri gramerlerinde müstakil bir sözcük türü olarak ele alınmaktadır. Gramer kitaplarında geleneksel anlayışla ele alınmış olan bu sözcükler, son yıllarda birçok araştırmacının dikkatini çeken kipl...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kocabıyık, Fikriye;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Bu tez TUBiTAK 120K140 numaralı “Teke Yöresi Delbekçi Kadınları” adlı proje tarafından desteklenmiştir. Teke yöresi delbekçi kadınları, Anadolu’nun birçok yerine konumlanmış mühim kültür temsilcileridirler. Bu temsilciler kendilerine gelenek içerisinde varlık alanı oluş...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hayrunisa Topçu;
  Publisher: Selçuk University

  Doğa ile insan arasındaki ilişki sanatın ortaya çıkışına kaynaklık etmiştir. Edebiyatta doğanın taklidi ile başlayan bu ilişki, mitolojik öykülerle devam etmiş, sonrasında da romantizm ve realizmin etkisi altında şekillenmiş, günümüze yaklaştıkça şehirleşme ve modernizm...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çile Maden Kalkan;
  Publisher: Selçuk University

  Kaynağını toplumbilim ve dilbilimden alan iki dillilik, özellikle de dilbilimin hızla gelişen karmaşık bir alanıdır. Çin dilinin zorluğu uzun yıllar boyunca dilin sürekli olarak hükümet tarafından sadeleştirilmesi çalışmalarını da beraberinde getirmiştir ancak dilin bu ...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Emrah Başaran;
  Publisher: Selçuk University

  Sosyolojik çalışmalarda yeni bir araştırma alanını oluşturan çocukluk konusuna olan ilgi özellikle 1980 sonrası dönemde artış göstermiştir. Bu ilginin ortaya çıkmasında sosyolojide mikro ölçekli konuların çalışılmaya başlanmasının etkisi olmuştur. Diğer taraftan özellik...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hasan Samani;
  Publisher: Selçuk University

  Osmanlı yenileşme tarihinde özgün bir yere sahip Tanzimat döneminde birçok yeni kurum oluşturulmuştur. 1571’den bu yana bir Osmanlı adası olan Kıbrıs’ta da Tanzimatın uygulamalarını görmek mümkündür. Mevcut çalışmada Tanzimat döneminde Osmanlı ordu teşkilatı ve askeralm...

 • Batı’da görünürlüğünü yitirdikten sonra Doğu’da gündem olmaya devam eden kadın hak ve özgürlükleriyle ilgili sorunlar, hâkim ideoloji tarafından Şark’a mahsus olarak lanse edildiği gibi otoriter rejimlerdeki demokrasi sorunundan beslendiği de göz ardı edilmiştir. Söz ko...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sebile Başok Diş;
  Publisher: Selçuk University

  Aristoteles, eğitim konusunu insana özgü olduğunu düşündüğü niteliklerden yola çıkarak hem birey hem de devlet açısından ele alır. Ona göre “toplumsal bir hayvan” olan insan ancak toplum ve devlet içinde iyi bir yaşama kavuşabilir. Diğer yandan bireyin amacı da iyi yaşa...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ümran Ozan Karahan;
  Publisher: Selçuk University

  Roma hukukunda exilium, yani sürgün cumhuriyetin ilk dönemlerinde yazılı bir yasaya dayanarak uygulanmamıştır. Bununla birlikte sürgün, sanığın işlediği iddia edilen suça göre gönüllü veya zorunlu sürgün olarak uygulanmıştır. Özellikle ağır suçlamalarla yargılanan sanık...

2,619 research outcomes, page 1 of 262