Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Turkish

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Turkish

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
32,637 research outcomes, page 1 of 3,264
 • publication . Book . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çekiç, Eyüp Can;
  Publisher: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
  Country: Turkey

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınları No: 33

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Beki, Ezgi;
  Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
  Country: Turkey

  Doğum, insan hayatında önemli bir rol oynayan geçiş dönemidir. Doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasındaki bilinçli ya da bilinçsiz uygulamalar çocuğun ve dolaylı olarak toplumun geleceğini etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı; üç kuşak annelerin doğum öncesi, doğum ...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Eren, Şima;
  Publisher: Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  All kinds of tangible or intangible cultural property, which have been revealed from the beginning of mankind until now and have universal value, are accepted as the cultural heritage. Cultural heritage is a historical document that transmits information about past comm...

 • publication . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Konstantinoviç Tuluş, Demir;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Özgür TÜRKER
  Country: Turkey

  Makalede Birinci ve İkinci Türk Kağanlığı dönemlerine ait yerleşim yerlerini belirleme problemi incelenmiştir. Uzun bir zaman, bilimde Orta Asya Erken Orta Çağ konargöçerlerinin şehirlerinin olmadığı görüşü egemen olmuştur. XIX. yüzyılın sonlarında Hara Balgas (Karabals...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Akyel, Durmuş;
  Publisher: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
  Country: Turkey

  Bu çalışmada, insanlık tarihinin önemli buluşlarından biri olan gözlüğün icadı ve gelişiminin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada tarihsel zamanda gözlüğün hammaddesi ve aşama aşama nasıl bir şekil alarak bugünkü halini aldığı kronolojik bir sıralama doğrultusunda ir...

 • publication . Article . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Baki Bora Hança;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Rector CIU Cyprus Int Univ.
  Country: Turkey

  Literature, which awakens esthetic pleasures in the human soul, has as its theme man and life, and psychology has as its theme sensation, thought, and behavior. In both fields, imagination, the importance of the subconscious, the method of association, and similar metho...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çekin, Edanur;
  Publisher: Amasya Üniversitesi
  Country: Turkey

  Birinci Dünya Savaşı'nın uluslararası ticareti olumsuz etkilemesi sonucu Osmanlı Devleti'nde şeker kıtlığı meydana gelmiştir. Şeker kıtlığı Millî Mücadele döneminde de devam etmiş, halk şekere ulaşmada zorluk çekmiş ve şeker lüks tüketim maddesi olarak görülmüştür. Yeni...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sağıroğlu Demirci, Özlem; Çakır, Sağra;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Süleyman Demirel Üniversitesi
  Country: Turkey

  Amaç: Kastamonu ili, İnebolu ilçesi, Kurtuluş Savaşı sırasında önemli bir görev üstlenerek bu tarihi olaya tanıklık etmiş bir kırsal yerleşme olması yanı sıra doku oluşturacak homojenlikte ve nitelikte özgün sivil mimarlık örneğine sahiptir. İlçede geçmiş medeniyetlerin...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  İlhami AYDIN;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Selçuk University

  Modernite ve post-modernite dönemlerine yönelik geniş bir literatürden söz etmek mümkündür. Literatür, genel olarak toplumların deneyimlediği gerçekliklere ve sorun alanlarına yöneliktir. Aydınlanma, devrim tecrübesi, ulus-devlet, bireyselleşme, sömürgecilik gibi gerçek...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hazal Orgun;
  Publisher: Selçuk University

  Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar, dünyanın neredeyse tamamında toplumsal cinsiyet kalıplarına bağlı ayrımcılıklarla, baskılarla mücadele etmektedir. Bu baskıların en yoğun olduğu unsurlardan biri ise görünüşleri üzerine oluşmuş beklentilerdir. Dergi kapakları...

32,637 research outcomes, page 1 of 3,264