Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritagePublicationsSwedish
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritagePublicationsSwedish
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
3,552 research outcomes, page 1 of 356
 • publication . Book . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Larsson Heidenblad, David;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nordic Academic Press
  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Eklund, Magne;
  Publisher: Jönköping University, HLK, Ämnesforskning

  The historical study of Swedish antisemitism in the first decades of the twentieth century, initially became a focal point in the 1990s. Since then, research has, for example, been done on the organized political antisemitism and on antisemitic attitudes that prevailed ...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Stark, Simon;
  Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Huruvida något är signifikant i dagens utbildning är något av en diskussionsfråga inom historiedidaktiken och undervisningen. Mycket av tidigare forskning kring ämnet har varit centrerat kring vad lärare anser är signifikant och varför deras urval ser ut som det gör. De...

 • publication . Book . 2021
  Open Access Swedish
  Publisher: Uddevalla : Historielärarnas förening

  Vilka utmaningar finns kring bedömning i historia? Under de senaste åren har förutsättningarna för historieundervisning förändrats som en följd av en dramatiskt förändrad bedömningspraktik. Kapitlen i denna bok diskuterar olika aspekter av bedömning i historieämnet. Sam...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Andersson, Andreas;
  Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Gemenskap kan förstås delvis som ett enhetligt plats-baserat väsen man kan kalla lokalsamhället, vars beståndsdelar förgrenar sig till fler mindre gemenskaper. Tillsammans samverkar gemenskaperna mot olika mål som för samhället åt olika håll. Denna studie har riktat sig...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Kharazmi, Sam;
  Publisher: Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation

  Denna uppsats ämnar finna de faktorer som drev före detta suffragetter till att ansluta sig till den fascistiska organisationen British Union of Fascists (BUF), samt redogöra för organisationens syn på kvinnors och kvinnors roll i samhället.  BUF grundades 1932 och var ...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Ludvigsson, David; Andersson Hult, Lars;
  Publisher: Högskolan Kristianstad, Avdelningen för humaniora
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Cserhalmi, Nora;
  Publisher: Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

  This thesis concerns six Swedish paintings depicting sick or convalescent individuals; Richard Bergh’s Konvalescent (unfinished, 1886), Flickan och Döden (1888), Eva Bonnier’s Magdalena (1887), Gustaf Magnusson’s Konvalescent (1933), Jenny Nyström’s Konvalescenten (1884...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Berlin, Andreas;
  Publisher: Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation

  This C-essay investigates how the small farming municipality of Hakarp, Sweden, could go from a traditional farming community to an industrialized community during the latter half of the 19th century. Natural resources, relatively close proximity to communications throu...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Scherman Knutsson, Evelina;
  Publisher: Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

  The intent of this examination is to study anatomical jewelry design, withreproductions of the clitoris and uterus, its feminist connection and symbolism.Three Swedish female designers represent the foundation for this study, wheretheir specific jewelry is analyzed. Cho...

3,552 research outcomes, page 1 of 356