Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Slovenian

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Slovenian

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1,091 research outcomes, page 1 of 110
 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Cotič, Lea;
  Country: Slovenia

  Magistrsko delo obravnava prevajanje umetnostnozgodovinskih besedil. Vsebuje pregled različnih teoretskih pristopov k prevajanju besedil povezanih z umetnostno zgodovino, kratko zgodovino prevodov umetnostnozgodovinskih besedil in kako so ta vplivala na oblikovanje kano...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Pavliha, Špela;
  Publisher: Š. Pavliha
  Country: Slovenia

  Glavni namen magistrske naloge z naslovom Poučevanje vsebin EU v osnovni šoli je bil ugotoviti, v kolikšni meri in na kakšen način se poučujejo vsebine Evropske unije v osnovni šoli. V teoretičnem delu smo opravili zgodovinski pregled evropske dimenzije v izobraževanju,...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Vujanović, Vitan;
  Country: Slovenia

  Diplomsko delo predstavlja način, kako je uveljavitev lidarskega skeniranja vplivala na znanstvene konstrukcije pri arheologiji Majev. Prvi del vsebuje opis lidarskega skeniranja in kratko zgodovino daljinskega zaznavanja pri arheologiji Majev. V drugem delu razlaga spr...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ješelnik, Jošt;
  Country: Slovenia

  Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, v kolikšni meri in na kakšen način je vključena tema o velikih geografskih odkritjih v gimnazijske učne načrte in učbenike za zgodovino in geografijo ter izdelati učno pripravo medpredmetne povezave geografije in zgodovine na pr...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ipavec, Anja;
  Publisher: A. Ipavec
  Country: Slovenia
 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Žibert, Eva;
  Country: Slovenia

  Zaključna seminarska naloga raziskuje delovanje nemško-slovenskega kuratorja Gregorja Podnarja v obdobju 1996−2003, ko je kot umetniški vodja oblikoval razstavni program Galerije Škuc. Preko analitične obravnave petih izbranih razstav, ki jih je takrat kuriral, prikaže,...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Stepanović, Sanja;
  Country: Slovenia

  Zaključna seminarska naloga se ukvarja Mojzesovim vodnjakom, mojstrovino nizozemskega kiparja Clausa Sluterja. Claus Sluter, dvorni kipar in vodja kiparske delavnice burgundskega dvora, je v času Filipa Drznega zaradi številnih inovacij zavzel pomembno mesto v razvoju u...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Tuhčić, Meliha;
  Publisher: M. Tuhčić
  Country: Slovenia

  Pričujoče magistrsko delo obravnava ženski spol v gimnazijskih učbenikih pri predmetih zgodovina in sociologija. Namen je bil ugotoviti, koliko je ženski spol zastopan v učbenikih in na kakšen način so opredeljene vloge žensk. Glede na izbrano strokovno literaturo so na...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Gregorc, Žan;
  Publisher: Ž. Gregorc
  Country: Slovenia

  V delu opisujemo potek modeliranja kapele samostana Jurklošter na osnovi laserskega oblaka točk. Opisali smo postopek pridobitve podatkov, začetno obdelavo (registracija in georeferenciranje) in pripravo za uvoz v AutoCAD z vtičnikom UNDET. Predstavili smo postopek mode...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zavrl, Bor;
  Publisher: B. Zavrl
  Country: Slovenia

  Uvod: Zaščitne sestre, predhodnice današnjih medicinskih sester, so imele pomembno vlogo v razvoju zdravstvenega sistema. Delovale so predvsem v preventivnem zdravstvenem varstvu. Leto 1919 je pomembno za slovensko zdravstveno nego. Takrat se je na Slovenskem zaposlila ...

1,091 research outcomes, page 1 of 110