Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Slovenian

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Slovenian

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1,048 research outcomes, page 1 of 105
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Žanko, Tonia;

  Koncept muzeja se je spreminjal skozi zgodovino. Če izhajamo iz spoznanja, da so renesančni muzeji začetniki, potem velja, da so bili nekoč muzeji ustanove, dostopne predvsem eliti in strokovnjakom. Muzej v sodobnem času pa vse bolj prilagaja dinamičnemu družbenemu okol...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ševerkar, Eva;
  Publisher: E. Ševerkar

  Sodobni pouk in s tem novodobne učne metode ter oblike prinašajo v šolski pouk zgodovine novosti, ki učečim se omogočajo spoznavanje učne snovi tako, da je zanje zanimivejša in da si jo trajneje zapomnijo. Eden izmed novodobnih pristopov k holističnemu, kompleksnejšemu ...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Nedić, Andreja;
  Publisher: A. Nedić

  Hierarhija moči v družbi se izraža v javnem prostoru s postavljanjem spomenikov. Spomeniki veljajo kot večni opomin družbenih vrednot v fizičnem prostoru, družbene vrednote pa so določene s strani vladajočega razreda. S spreminjanjem družbe se spreminja tudi obstoj spom...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zorjan, Luka;
  Publisher: L. Zorjan

  POVZETEK Naslov: Mobilni internet na poti Avtodom je danes zagotovo ena najbolj privlačnih izbir za preživljanje prostega časa. Ne glede na to, ali je avtodom v najemu ali pa smo lastnik, imamo vse večjo potrebo po mobilnem internetu, kar nam omogoča tudi današnja tehno...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Penko, Ana;

  Namen tega dela je bila optimizacija zaznave jajčnega proteina ovalbumina s testom ELISA v modelnih vzorcih proteinskih barv dveh bakrovih pigmentov – malahita in pigmenta verdigris. Gre za prvo poglobljeno in sistematično raziskavo v dediščinski znanosti, v kateri smo ...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Guček Puhar, Enej;

  Uvajanje informacijskih tehnologij v arheološko delo je vplivalo v 21. stoletju na to, da sta Londonska listina in Seviljska načela 3D modeliranje in digitalizacijo priporočili kot mednarodni standard arheološke dokumentacije. 3D modeli so trajni nosilci številnih infor...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ipavec, Anja;

  Leta 2014 so na severovzhodnem obrobju naselja Vače potekala zaščitna arheološka izkopavanja, pri čemer so bili odkriti ostanki bronastodobne naselbine. Podobo naselbine so sestavljali plitvo vkopan objekt ti. polzemljanka z ohranjenimi hodnimi nivoji in ruševino glinen...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Košnjek, Ana;

  Namen magistrskega dela je bil zasnovati medpredmetno ekskurzijo za dijake 4. letnikov splošne gimnazije, ki imajo za izbirna maturitetna predmeta zgodovino in geografijo. Za pot medpredmetne ekskurzije smo si izbrali Alpske pokrajine Slovenije, saj te omogočajo, da se ...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Petrevčič, Marcela;
  Publisher: M. Krt

  Izobraževanje in hkrati vzgajanje učencev ne poteka le v razredu, ampak je lahko podkrepljeno in popestreno tudi z delom zunaj razreda, kjer je medpredmetno povezovanje še toliko pomembnejše. V magistrskem delu sta na eni strani predstavljena vloga in pomen Franceta Pre...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zupančič, Mateja;
  Publisher: M. Zupančič

  Magistrska naloga z naslovom Zgodovinske vsebine v učbenikih za predmet domovinska in državljanska kultura ter etika (v nadaljevanju DKE) pojasnjuje, kakšna je povezanost zgodovinskih vsebin in vsebin pri predmetu domovinska in državljanska kultura ter etika in kako se ...

1,048 research outcomes, page 1 of 105