Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
7 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovak
  Authors:
  Attila Tóth;
  Publisher: Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences

  Small sacred architecture is a traditional element of many cultural and scenic landscapes throughout Europe. Although the individual elements of this sacred architecture are small, they are well distributed in landscape structure and their network on a large scale forms...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovak
  Authors:
  Eva Greschová;
  Publisher: Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences

  This article focuses on the centennial 1919-2019 anniversary of State Nature Protection in Slovakia. This commenced with the situation after the establishment of the Czechoslovak Republic and the foundations of the current protection of cultural and natural heritage in ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovak
  Authors:
  Markéta Šantrůčková; Lucia Bendíková; Lucie Medková;
  Publisher: Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences

  This paper identifies the values and monuments in associative cultural landscapes. We initially define their cultural and historical values, especially the religious landscapes connected with Christian legends, and finally we stress that cultural landscapes are very imp...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovak
  Authors:
  Zita Izakovičová; František Petrovič;
  Publisher: Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences

  This article assesses the location factors involved in the construction of Slovak castles and chateaux, because the location is not coincidental but associated with anthropogenically created or altered land units. We primarily concentrated on assessing the natural facto...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Slovak
  Authors:
  Pintérová, Renáta;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění

  Zámerom mojej práce je skúmanie podmienok súčasného umenia a sebakolonizačných tendencií v rámci produkcie, percepcie a cirkulácie umenia medzi online a offline priestorom a zároveň aj teoretické, kontextuálne a politické pozadie tohto procesu. Sebakolonizačný charakter...

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2017
  Open Access Slovak
  Authors:
  Pikuliak, Matúš; Šimko, Marián; Bieliková, Mária;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Hlboké učenie sa aktuálne javí ako veľmi perspektívny prístup k mnohým úlohám spracovania prirodzeného jazyka. Tento úspech sa však za-tiaľ prejavuje najmä pri jazykoch, ktoré majú dostatočné množstvo zdrojov na natrénovanie komplexných neurónových sietí. Menšie jazyky ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Slovak
  Authors:
  Winter, Luca;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Cieľom práce je zistiť, ktorý algoritmus je schopný najlepšie rozpoznávať pomenované entity v emailových správach. V teoretickej časti práce sú popísané existujúce nástroje v tejto oblasti. Praktická časť obsahuje návrh dvoch nástrojov špeciálne určených na učenie novýc...

  Add to ORCID
7 research outcomes, page 1 of 1