Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1 )
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritagePublicationsSerbian
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritagePublicationsSerbian
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
247 research outcomes, page 1 of 25
 • publication . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Serbian
  Authors:
  Bralović, Miloš;
  Publisher: Split : Umjetnička akademija u Splitu

  Cilj ovog rada jeste predstavljanje nekih od manje poznatih dela Josipa Slavenskog (1896. –1955.). Konkretno, reč je o kolekciji od tridesetak masovnih pesama koje se nalaze u kompozitorovoj rukopisnoj zaostavštini, a koja je na čuvanju u Biblioteci Fakulteta muzičke um...

 • publication . Doctoral thesis . 2020
  Restricted Serbian
  Authors:
  Štetić, Marina;
  Publisher: Универзитет у Београду, Филозофски факултет

  Предмет дисертације је виноградарство у средњовековној Србији које је сагледано на нивоу неколико привредно-друштвених појава, почев од краја XII века. Рад је настао на основу средњовековних писаних извора, ћирилског и латинског порекла, као и на основу првих сачуваних ...

 • publication . Doctoral thesis . 2020
  Restricted Serbian
  Authors:
  Andonovski, Jelena;
  Publisher: Универзитет у Београду, Филолошки факултет

  Паралелни корпуси представљају врсту вишејезичних корпуса који су последњих деценија постали изузетно значајни у области обраде природних језика (Natural Language Processing - NLP) и један од важнијих ресурса за истраживаче у различитим областима лингвистике и сродним ј...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Serbian
  Authors:
  Stipić Davor;
  Publisher: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

  In their wish to preserve the memory to the compatriots who lost their lives in the Holocaust, the Jewish community in Yugoslavia started erecting monuments to Jewish civil victims and fallen soldiers as early as the first few post-WWII years. The Monument to the Fallen...

 • publication . Book . 2020
  Open Access Serbian
  Authors:
  Радојичић, Драгана;
  Publisher: Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA

  Много деценија уназад истраживала сам архивску грађу у Архиву Херцег Новог на основу које, као резултат су настале моје монографије и бројни научни радови. Овога пута одлучила сам се да се поново вратим у Архив Херцег Новог и да одаберм за ову књигу око 50 документа „do...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Serbian
  Authors:
  G Tatjana Trajkovic; M Milica Mihajlovic;
  Publisher: Београд : Институт за српски језик САНУ
  Project: MESTD | Dialectological Research ... (178020)

  У раду се анализира диглосивно понашање говорника који су представници врањског вернакулара. Испитивана је диглосија у врањском градском говору двеју група – ученика и наставника, чиме су обухваћене и друге друштвене варијабле: порекло, пол, образовање, старост. Одабран...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Serbian
  Authors:
  Nikolić Marko; Vukmirović Milena;
  Publisher: Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia

  The City of Belgrade is situated at the confluence of the Sava and Danube. Accordingly, this geographical position has strongly shaped Belgrade's strategic and geopolitical significance, as well as its identity. In the last two decades, the development of several mega-p...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Serbian
  Authors:
  Gordana Blagojevic;
  Publisher: Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA

  Посматрано у дијахронијској перспективи, улични музичари представљају једну од карактеристика градског живота глобално. У фокусу интерeсовања овог истраживања налазе се музичке праксе на београдским улицама у последње четири деценије. Улица се посматра као својеврсна ал...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Serbian
  Authors:
  Z Katarina Stevanović;
  Project: MESTD | The Dynamics of Structure... (178014)

  The subject of the paper is a list and analysis of Turkish words in the novel Testament. Their frequency will be observed, and the origin of the extracted examples will be revealed. The analysis will be carried out on the basis of Škalić's dictionary "Turkish words in S...

 • Russian-Serbian cultural connections in a broader sense, represented through direct parallels in Russian and Serbian sacral painting, architectural decoration, sacral interior design and phenomenа in court art canons of the last Romanov’s and Karađorđević’s dynasties ar...

247 research outcomes, page 1 of 25