Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Polish

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Polish

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1,343 research outcomes, page 1 of 135
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Anna Pekaniec;
  Persistent Identifiers

  <jats:p>Between the Familiar and the New: Not Only Young-Poland Echoes in Jadwiga Gamska-Łempicka’s Poetry This paper, which is devoted to the poetic unveiling of Jadwiga Gamska-Lempicka,a forgotten female poet, translator, and editor of the interwar period, aims to evo...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Renata Hołda;
  Persistent Identifiers

  Celem artykułu jest zaprezentowanie wydarzeń rozgrywających się kilka lat temu z różnym dynamizmem, przycichających chwilowo, by za czas jakiś ujawnić się na nowo, prowokując ludzkie działania i angażując emocje. Wydarzenia te miały różny charakter, a koncentrowały się ...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Katarzyna, G��ralczyk; Nowakowska, Justyna Anna; Patynek, Paulina; Stefe��czak, Krzysztof; Oszako, Tomasz; Wykowska, Gra��yna; Burzy��ska, Irena; Pot��ga, Agnieszka; ��epko, Zbigniew; Sadowski, Ryszard F.; ...
  Publisher: Zenodo

  Kryzys ��rodowiskowy jest jednym z najbardziej aktualnych i wa��nych problem��w, z jakimi obecnie zmaga si�� ludzko����. Organizacje mi��dzynarodowe, rz��dy, samorz��dy, religie, spo��eczno��ci lokalne, organizacje pozarz��dowe, a nawet poszczeg��lne osoby szukaj��<br> ...

  Add to ORCID
 • Traktat Gittin 68a-b zawiera unikatową w skali wczesnej literatury rabinicznej opowieść o przygodach króla Salomona i demona Asmodeusza. Oto król Salomon pragnie zbudować świątynię jerozolimską, ale potrzebuje do tego wsparcia Asmodeusza. Ten pomaga królowi, jednak cena...

  Add to ORCID
 • publication . Review . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Biedrzycki, Krzysztof;
 • publication . Article . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Katarzyna Grych; Sebastian Wielosz;
  Persistent Identifiers

  Recenzja jest poświęcona monografii Doroty Brzozowskiej Chińskie ślady w polskich dyskursach współ-czesnych wydanej w 2018 roku. Autorka książki zebrała i omówiła ślady języka i kultury chińskiej obecne w polskich dyskursach: aksjologicznym, artystycznym, humorystycznym...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Grzegorz Szpila;
  Persistent Identifiers

  W artykule przedstawiono analizę przysłów w wybranych tekstach polskiego hip-hopu. Artykuł omawia miejsce paremii w tekstach rapu, prezentuje przekształcenia formalne (gramatyczno-leksykalne) i seman-tyczne proverbiów oraz bada znaczenia wykorzystywanych przysłów w kreo...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Roma Sendyka;
  Persistent Identifiers

  Critical analysis of the exhibition "The Other City" by Elzbieta Janicka and Wojciech Wilczyk (Zacheta National Art Gallery, Warsaw, June 22 June - July 28 2013).

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Wiesław Stefańczyk;
  Persistent Identifiers

  Język węgierski jest językiem bezprzyimkowym. W polszczyźnie natomiast można wyodrębnić dwie grupy przyimków - pierwotne i wtórne. Odpowiednikiem węgierskim polskich przyimków pierwotnych jest syntetyczna forma kazualna, np.: Łódźban ‘w Łodzi’, natomiast ekwiwalentem pr...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Switłana Krawczenko;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  In the article Ukrainian painting of the 19th and 20th centuries: an outline of the main trends were presented the most important tendencies in Ukrainian painting of the last two centuries. Key figures in the development of realistic trends have been shown in such direc...

  Add to ORCID
1,343 research outcomes, page 1 of 135