Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Polish

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Polish

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1,324 research outcomes, page 1 of 133
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Grochowski, Grzegorz;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Tekst jest próbą omówienia przyczyn, przejawów i konsekwencji współczesnego zainteresowania problematyką i pracą laboratoriów w humanistyce. Autor stara się wskazać główne szanse i zagrożenia związane z takim transferem pojęciowym, a także omawia różnice między dzisiejs...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Cembrzyńska, Patrycja;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Po wejściu w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu (Dz. U z 2016 r. poz. 744, z 2017 r. poz. 1389, 2495) wróciły spory o pomniki Armii Czerwonej zbudowane na ziemiach polskich. Co należy, a co nie do naszego dziedzictwa kulturowego? Co nie przystaje do wyobrażeń...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Leśniak, Andrzej;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Artykuł jest interpretacją wybranych prac i tekstów Hito Steyerl, współczesnej artystki niemieckiej. Autor odwołuje się do pojęcia realizmu w wersji zaproponowanej przez Nicolasa Bourriauda i koncepcji wzbogacania rzeczy autorstwa Luca Boltanskiego i Arnauda Esquerre’a,...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Robert Krzysztof Sobolewski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Drzewa są ważnym elementem terenów zurbanizowanych, trwale wpisanym w historię i krajobraz wielu polskich miejscowości. Ich obecność mocno powiązana jest z działalnością człowieka i historią miejsca, w którym rosną. Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie przeprowadzonyc...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Renata Hołda;
  Persistent Identifiers

  Celem artykułu jest zaprezentowanie wydarzeń rozgrywających się kilka lat temu z różnym dynamizmem, przycichających chwilowo, by za czas jakiś ujawnić się na nowo, prowokując ludzkie działania i angażując emocje. Wydarzenia te miały różny charakter, a koncentrowały się ...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Góralczyk Katarzyna; Justyna Anna Nowakowska; Paulina Patynek; Krzysztof Stefeńczak; Tomasz Oszako; Grażyna Wykowska; Irena Burzyńska; Agnieszka Potęga; Zbigniew Łepko; Ryszard F. Sadowski; ...
  Publisher: Instytut Badawczy Leśnictwa (Forest Research Institute), Sękocin Stary, Poland

  Kryzys ��rodowiskowy jest jednym z najbardziej aktualnych i wa��nych problem��w, z jakimi obecnie zmaga si�� ludzko����. Organizacje mi��dzynarodowe, rz��dy, samorz��dy, religie, spo��eczno��ci lokalne, organizacje pozarz��dowe, a nawet poszczeg��lne osoby szukaj��<br> ...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Katarzyna, G��ralczyk; Nowakowska, Justyna Anna; Patynek, Paulina; Stefe��czak, Krzysztof; Oszako, Tomasz; Wykowska, Gra��yna; Burzy��ska, Irena; Pot��ga, Agnieszka; ��epko, Zbigniew; Sadowski, Ryszard F.; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  Kryzys ��rodowiskowy jest jednym z najbardziej aktualnych i wa��nych problem��w, z jakimi obecnie zmaga si�� ludzko����. Organizacje mi��dzynarodowe, rz��dy, samorz��dy, religie, spo��eczno��ci lokalne, organizacje pozarz��dowe, a nawet poszczeg��lne osoby szukaj��<br> ...

  Add to ORCID
 • Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Beata Mytych-Forajter;
  Persistent Identifiers

  The article is a proposal to read Iwaszkiewicz’s well-known prose using an ecocritical attitude. This proposal allows the main character of the text to be considered not as people and their fate, but rather as the forest in which the action of the story takes place. The...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Magdalena Szpunar;
  Persistent Identifiers

  W artykule autorka stawia tezę, iż w tym, jak słyszymy i co słyszymy, zawiera się klucz do zrozumienia kondycji współczesnego człowieka. Kulturę i nasze społeczne otoczenie odbieramy głównie wzrokowo, a dominujący wzrokocentryzm sprawia, że słyszenie staje się dla nas w...

  Add to ORCID
1,324 research outcomes, page 1 of 133