Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
12 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Latvian
  Authors:
  Barkane-Vincāne, Karīna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Promocijas darba mērķis ir izpētīt ebreju reliģisko dzīvi un ar to saistītās norises LPSR laika posmā no 1944. līdz 1989.g. Darbā apskatīta valsts varas attieksme pret jūdaismu un ebreju reliģisko tradīciju LPSR no 1944. līdz 1989.g., analizējot padomju varas ideoloģisk...

 • publication . Conference object . 2021
  Open Access Latvian
  Authors:
  Latvijas Universitāte. 79. starptautiskā zinātniskā konference;
  Publisher: LU Vēstures un filozofijas fakultāte

  2021. gada 10. martā jau otro reizi Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē organizēta vēstures un arheoloģijas doktorantu sekcija. Iekļaujoties kopējā tēmā “Sabiedrības un indivīda veselība cauri laikam: izpētes iespējas un problemātika vēstu...

 • publication . Doctoral thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Beķere, Kristīne;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Promocijas darbs analizē Trimdas veiktās politiskās darbības Latvijas neatkarības idejas uzturēšanai Rietumvalstīs padomju okupācijas gados. Tajā, izmantojot plašu iepriekš pētniecībā neizmantotu avotu bāzi, tiek analizēti: paņēmieni, ar kādiem Trimda izplatīja informāc...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Mantiniece, Ilga;
  Publisher: Latvijas Kultūras Akadēmija

  Bibliotēka kā atmiņas institūcija ir atbildīga par savas ‘jumta organizācijas’ kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai. Latvijas Universitātes Bibliotēkas rūpju lokā ir ne tikai LU informacionālais nodrošinājums ikdienā, bet arī pašas Universitā...

 • publication . Conference object . 2018
  Open Access Latvian
  Publisher: LU Latvijas Vēstures institūts

  II Latvijas vēsturnieku kongress notika 2018. gada 18. un 19. jūnijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ietvaros. Vēsturnieku kongresa tēžu krājumā ietverti kongresā nolasīto referātu kopsavilkumi. II Vēsturnieku kongress pretstatā ierastajai norises formai (paral...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Vēmanis, Ēriks;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Darbā apskatīts kultūras izmaiņu atspoguļojums Gaujas baseina arheoloģiskajā materiālā laikā no vidējā dzelzs laikmeta beigām līdz vēlā dzelzs laikmeta beigām, kas aptuveni sakrīt ar vikingu laikmetu Skandināvijā. Izvēloties šādu hronoloģiju, iespējams labāk novērtēt Sk...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Zalkalns, Lilita;
  Publisher: Stockholms universitet, Baltiska språk

  Between 1955 and 1992, Latvians in the western exile received the propaganda publication "Dzimtenes Balss", which was written by and published by the Cultural Relations Committee in Riga, a KGB-front whose goal was to neutralize exile Latvian anti-Communistic activities...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Zalkalns, Lilita;
  Publisher: Stockholms universitet, Baltiska språk

  A summary of historian, publicist, and author Uldis Ģērmanis' collaboration with publishing house "Memento". "Memento" was established in Stockholm 1961, by leading exile Latvian socialdemocrats. Between 1986 and 1998 "Memento" published eleven books authored by Uldis Ģ...

 • publication . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2016
  Open Access Latvian
  Publisher: LU Filozofijas un socioloģijas institūts

  Reliģiski-filozofiski raksti XXI sniedz ieskatu starptautiskajā konferencē “Jezuītu kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā”, kura notika Rīgā 2014. gada 7. un 8. novembrī. Konferenci organizēja toreiz vēl LU aģentūras “LU Filozofijas un socioloģijas institūts” reliģijpētn...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Latvian
  Authors:
  Stradiņš, J;
  Publisher: RTU

  Rakstā sniegts Paula Valdena (1863-1957) – izcilā ķīmijas profesora, septiņu dažādu valstu Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa, četru universitāšu Goda doktora, Rīgas Politehniskā institūta, divreiz direktora - rektora amatā ievēlētā (1902-1905 un 1917-1919), vēsturiski n...

12 research outcomes, page 1 of 2