Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
17 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Conference object . 2021
  Open Access Latvian
  Authors:
  Latvijas Universitāte. 79. starptautiskā zinātniskā konference;
  Publisher: LU Vēstures un filozofijas fakultāte

  2021. gada 10. martā jau otro reizi Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē organizēta vēstures un arheoloģijas doktorantu sekcija. Iekļaujoties kopējā tēmā “Sabiedrības un indivīda veselība cauri laikam: izpētes iespējas un problemātika vēstu...

 • publication . Doctoral thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Beķere, Kristīne;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Promocijas darbs analizē Trimdas veiktās politiskās darbības Latvijas neatkarības idejas uzturēšanai Rietumvalstīs padomju okupācijas gados. Tajā, izmantojot plašu iepriekš pētniecībā neizmantotu avotu bāzi, tiek analizēti: paņēmieni, ar kādiem Trimda izplatīja informāc...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Mantiniece, Ilga;
  Publisher: Latvijas Kultūras Akadēmija

  Bibliotēka kā atmiņas institūcija ir atbildīga par savas ‘jumta organizācijas’ kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai. Latvijas Universitātes Bibliotēkas rūpju lokā ir ne tikai LU informacionālais nodrošinājums ikdienā, bet arī pašas Universitā...

 • publication . Contribution for newspaper or weekly magazine . Book . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs; LU Latvijas vēstures institūts;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs, Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts
  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2018
  Open Access Latvian
  Persistent Identifiers
  Publisher: LU Latvijas Vēstures institūts

  II Latvijas vēsturnieku kongress notika 2018. gada 18. un 19. jūnijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ietvaros. Vēsturnieku kongresa tēžu krājumā ietverti kongresā nolasīto referātu kopsavilkumi. II Vēsturnieku kongress pretstatā ierastajai norises formai (paral...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Vēmanis, Ēriks;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Darbā apskatīts kultūras izmaiņu atspoguļojums Gaujas baseina arheoloģiskajā materiālā laikā no vidējā dzelzs laikmeta beigām līdz vēlā dzelzs laikmeta beigām, kas aptuveni sakrīt ar vikingu laikmetu Skandināvijā. Izvēloties šādu hronoloģiju, iespējams labāk novērtēt Sk...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Zalkalns, Lilita;
  Publisher: Stockholms universitet, Baltiska språk

  Between 1955 and 1992, Latvians in the western exile received the propaganda publication "Dzimtenes Balss", which was written by and published by the Cultural Relations Committee in Riga, a KGB-front whose goal was to neutralize exile Latvian anti-Communistic activities...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Zalkalns, Lilita;
  Publisher: Stockholms universitet, Baltiska språk

  A summary of historian, publicist, and author Uldis Ģērmanis' collaboration with publishing house "Memento". "Memento" was established in Stockholm 1961, by leading exile Latvian socialdemocrats. Between 1986 and 1998 "Memento" published eleven books authored by Uldis Ģ...

 • publication . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2016
  Open Access Latvian
  Persistent Identifiers
  Publisher: LU Filozofijas un socioloģijas institūts

  Reliģiski-filozofiski raksti XXI sniedz ieskatu starptautiskajā konferencē “Jezuītu kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā”, kura notika Rīgā 2014. gada 7. un 8. novembrī. Konferenci organizēja toreiz vēl LU aģentūras “LU Filozofijas un socioloģijas institūts” reliģijpētn...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2013
  Open Access Latvian
  Authors:
  Krišs Kapenieks;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Elektroniskā versija nesatur pielikumus

17 research outcomes, page 1 of 2