Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
17 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Mantiniece, Ilga;
  Publisher: Latvijas Kultūras Akadēmija

  Bibliotēka kā atmiņas institūcija ir atbildīga par savas ‘jumta organizācijas’ kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai. Latvijas Universitātes Bibliotēkas rūpju lokā ir ne tikai LU informacionālais nodrošinājums ikdienā, bet arī pašas Universitā...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Daiga Straupeniece;

  The article covers the most popular Latvian personal names in the borderline area of Lithuania in the early 20th century. The ancient tradition of giving names in Kurzeme is explained, which is also noticeable in the Būtingė and Šventoji native. A study has been perform...

 • publication . Conference object . 2018
  Open Access Latvian
  Publisher: LU Latvijas Vēstures institūts

  II Latvijas vēsturnieku kongress notika 2018. gada 18. un 19. jūnijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ietvaros. Vēsturnieku kongresa tēžu krājumā ietverti kongresā nolasīto referātu kopsavilkumi. II Vēsturnieku kongress pretstatā ierastajai norises formai (paral...

 • publication . Conference object . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Latvijas Universitātes .konference; LU Lvi Latvijas vēstures sekcija;
  Publisher: LU Latvijas vēstures intitūts

  Projekts "Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija. Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interesu saskarsmes zona no aizvēstures līdz mūsdienām."

 • publication . Article . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Zalkalns, Lilita;
  Publisher: Stockholms universitet, Baltiska språk

  Between 1955 and 1992, Latvians in the western exile received the propaganda publication "Dzimtenes Balss", which was written by and published by the Cultural Relations Committee in Riga, a KGB-front whose goal was to neutralize exile Latvian anti-Communistic activities...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Vēmanis, Ēriks;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Darbā apskatīts kultūras izmaiņu atspoguļojums Gaujas baseina arheoloģiskajā materiālā laikā no vidējā dzelzs laikmeta beigām līdz vēlā dzelzs laikmeta beigām, kas aptuveni sakrīt ar vikingu laikmetu Skandināvijā. Izvēloties šādu hronoloģiju, iespējams labāk novērtēt Sk...

 • publication . Contribution for newspaper or weekly magazine . Book . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs; LU Latvijas vēstures institūts;
  Publisher: Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs, Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts
 • publication . Article . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Zalkalns, Lilita;
  Publisher: Stockholms universitet, Baltiska språk

  A summary of historian, publicist, and author Uldis Ģērmanis' collaboration with publishing house "Memento". "Memento" was established in Stockholm 1961, by leading exile Latvian socialdemocrats. Between 1986 and 1998 "Memento" published eleven books authored by Uldis Ģ...

 • publication . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2016
  Open Access Latvian
  Publisher: LU Filozofijas un socioloģijas institūts

  Reliģiski-filozofiski raksti XXI sniedz ieskatu starptautiskajā konferencē “Jezuītu kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā”, kura notika Rīgā 2014. gada 7. un 8. novembrī. Konferenci organizēja toreiz vēl LU aģentūras “LU Filozofijas un socioloģijas institūts” reliģijpētn...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Latvian
  Authors:
  Anita Jansone; Gunta Zommere; Silvija Kukle;
  Publisher: RTU

  The study looked at 48 Zemgale’ s bronze sheet metal crowns from museums and literature sources analyzing the article bar composition and signs. The characteristically crown bar composition is situated horizontally or vertically on the edge of the crown. The central bar...

17 research outcomes, page 1 of 2