Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
18 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2021
  Open Access Irish
  Authors:
  Kerron Ó Luain;
  Publisher: Comhar Teoranta
 • publication . Article . 2021
  Open Access Irish
  Authors:
  Radvan Markus;
  Publisher: Comhar Teoranta
 • publication . Article . 2021
  Open Access Irish
  Authors:
  Nathaniel Harrington;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Comhar Teoranta

  Beachdaichidh an t‑alt seo air cleachdadh teòiridh litreachasail iar-structarail an luchd-teoìridh Fhrangaich Gilles Deleuze is Gélix Guattari, gu sònraichte an aiste ainmeil aca ‘Qu’est-ce qu’une littérature mineure?’ [‘Dé th’ ann am mion-litreachas?’]. Tòisichear le m...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Irish
  Authors:
  Síle Ní Mhurchú;
  Publisher: Comhar Teoranta
 • publication . Article . 2021
  Open Access Irish
  Authors:
  Deirdre Nic Mhathúna;
  Publisher: Comhar Teoranta
 • publication . Article . 2021
  Open Access Irish
  Authors:
  Deirdre Nic Chárthaigh;
  Publisher: Comhar Teoranta
 • publication . Article . 2020
  Open Access Irish
  Authors:
  Alan Titley;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Comhar Teoranta

  Tuairisc agus plé atá san aiste seo ar an iris filíochta An Guth ar foilsíodh seacht n‑eagrán de idir 2003 agus 2012. Iris nó irisleabhar ba ea é, a chuir an file Rody Gorman in eagar, inar foilsíodh bunfhilíocht sa Ghaeilge agus sa Gháidhlig araon, maraon le haistriúch...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Irish
  Authors:
  Marie Whelton;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Comhar Teoranta

  Déanann an páipéar seo iniúchadh ar thrí dhán le Máirtín Ó Direáin ina bpléann sé le laochra 1916. Is iad na dánta atá i gceist ná: ‘Séamus Ó Conghaile’ (Aiséirighe 1941, Coinnle Geala 1942); ‘Ár Laochra’ (Feasta 1960; Ár Ré Dhearóil 1962) agus ‘Éire ina bhFuil Romhainn...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Irish
  Authors:
  Máirín Nic Eoin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Comhar Teoranta

  Is é cuspóir na haiste seo gné na hinsinte d’ealaín an fhile Derry O’Sullivan a chíoradh trí anailís a dhéanamh ar raon dánta as na cnuasaigh dá chuid: Cá bhfuil do Iúdás? (1987), Cá bhfuil Tiarna Talún L’Univers? (1994), “An Bhfuil Cead Agam Dul Amach, Más é do Thoil é...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Irish
  Authors:
  Liam Mac Amhlaigh;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Comhar Teoranta

  Tá dhá chuspóir leis an alt seo: cur leis an mbeagán critice foilsithe ar shaothar an fhile Pádraig Mac Fhearghusa le cúiteamh éigin a thabhairt ar an bhfaillí shuntasach i gcritic na Gaeilge a fhágann a scothshaothar seo gan an anailís agus an ceiliúradh atá tuillte ai...

  Add to ORCIDorcid
18 research outcomes, page 1 of 2