Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Dutch; Flemish

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Dutch; Flemish

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
78,552 research outcomes, page 1 of 7,856
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 20 Jan 2023
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bureau Voor Archeologie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd in verband met vervanging van het riool bij de Koningin Julianalaan en omgeving te Helwijk.

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 18 Jan 2023
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bergman, WA;
  Persistent Identifiers
  Publisher: BAAC bv

  Eerder in 2020 is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat de stroomgordel van de Nederrijn vanaf de ijzertijd tot de verlanding in de 17e eeuw actief was in het plangebied. Het terrein bevindt zich direct ten noorden van de oude Rijngeul en vermoe...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 22 Apr 2023
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bergman, WA;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Voorafgaand aan de bouw van een 862 m² grote rijhal heeft BAAC een aanvullend archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Zuidzijde 63 te Bodegraven. Voor een belenende rijhal is ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 19 Jan 2023
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Roodenburg, F.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd aan de Madesteinweg te 's-Gravenhage.

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 30 Mar 2023
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bergman, WA;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied op fluvioglaciale afzettingen ligt die mogelijk zijn afgedekt door een dunne laag dekzand. Dit dekzand is afgedekt door een circa 30 tot 70 cm dikke laag humeuze grond die (deels) met bemesting is opgebracht. Als gevolg ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 31 Mar 2023
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bureau Voor Archeologie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor vervanging van de riolering in de wijk Oud-Krimpen te Krimpen aan den IJssel. De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden met eventuele archeologische waarden bij de voorgen...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 14 Jan 2023
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bureau Voor Archeologie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in verband met de vervanging van de Warmonderhekbrug te Oegstgeest en Warmond.

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 16 Mar 2023
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Roodenburg, F.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd aan de Madesteinweg te 's-Gravenhage.

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 15 Mar 2023
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bergman, WA;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit het veldonderzoek blijkt dat in het grootste deel van fase 1 een 40 tot 80 cm dik plaggendek (Aa-horizont) voorkomt. Dit plaggendek komt zowel direct op het moedermateriaal (C-horizont) voor als op Ap- en/of Bhs- en BC-horizonten. De verspreid over fase 1 aangetroff...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 11 Feb 2023
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Paré, CESCO;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  In opdracht van Stam en Co heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar de locatie J.A. De Boerstraat te Schagerbrug, gemeente Schagen (zie bijlage 1). De aanleiding voor dit onderzoek is de aanleg van ondergrondse infrastructuur. Het pla...

  Add to ORCID
78,552 research outcomes, page 1 of 7,856