Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Dutch; Flemish

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Dutch; Flemish

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
76,839 research outcomes, page 1 of 7,684
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 05 Aug 2023
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Koeman, S.M. (KSP Archeologie);
  Persistent Identifiers
  Publisher: KSP Archeologie

  KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een zonnepark langs de Woudhuizerweg in Apeldoorn. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ruimtelijke onderbouwing. Op basis van de landschappelijke eenheden die voorkomen binnen het plange...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 01 Jan 2023
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Roodenburg, F.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de rotonde bij 's-Gravendeel.

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 25 Aug 2023
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bergman, WA;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit het veldonderzoek blijkt dat het plangebiedop een stroomgordel ligt. De top van de bodem is echter verstoord. Deze verstoring is vrijwel zeker ontstaan bij het grondverzet bij de realisatie en inrichting van de RWZI. Gezien het voorkomen van baksteenresten in indust...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 19 May 2023
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Koeman, S.M. (KSP Archeologie);
  Persistent Identifiers
  Publisher: KSP Archeologie

  KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van het windenergiegebied dat wordt aangesloten op het hoogspanningsnet op land. In grote lijnen worden binnen het onderzoeksgebied vier landschapstypen onderscheiden: wa...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 28 May 2023
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Bureau voor Archeologie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor een bouwplan aan de Symfonielaan 7002 te Nieuwegein. In het plangebied zijn vervolgens vijf boringen gezet tot maximaal 4 m-mv. De boringen bevestigen dat ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 14 Jul 2023
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Jong, C de (Bureau voor Archeologie);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor graafwerkzaamheden aan de Drijvermast e.o. te Krimpen aan den IJssel.

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 15 Feb 2023
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bergman, WA;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit het veldonderzoek blijkt dat in het grootste deel van het plangebied een minimaal 90 cm dik plaggendek aanwezig is. Onder dit plaggendek komt in delen van het plangebied wel een podzolprofiel voor. In de ondergrond komt een dekzandrug voor. Het plangebied ligt op de...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 30 Nov 2022
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bergman, WA;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied op fluvioglaciale afzettingen ligt die mogelijk zijn afgedekt door een dunne laag dekzand. Dit dekzand is afgedekt door een circa 30 tot 70 cm dikke laag humeuze grond die (deels) met bemesting is opgebracht. Als gevolg ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 08 Mar 2023
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bergman, WA;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit de 112 gezette boringen blijkt dat in de ondergrond grofzandige en soms grindhoudende afzettingen van de Formatie van Sterksel voorkomen. Dit betreffen midden-pleistocene afzettingen van Rijn en Maas, die plaatselijk direct onder de bouwvoor of onder een 5 tot 30 cm...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023 . Embargo End Date: 16 Mar 2023
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Roodenburg, F. (Bureau voor Archeologie);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd aan de Madesteinweg te 's-Gravenhage.

  Add to ORCID
76,839 research outcomes, page 1 of 7,684