Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
2,517 research outcomes, page 1 of 252
 • publication . Other literature type . 2022
  Open Access Dutch
  Authors:
  Klooster, E. Van Der;
  Persistent Identifiers
  Publisher: KSP Archeologie

  KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een locatie aan de Lunettenlaan 501 G 38, -72, -91 en -92 in de bevolkingskern Woonoord Lunetten van de plaats Vught (gemeente Vught). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een omgevingsv...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2022
  Dutch
  Authors:
  Pare, CESCO;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  In opdracht van de Provincie Utrecht heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar de locatie Achterbergsestraatweg 120 te Rhenen, gemeente Rhenen. Er geldt voor het plangebied een hoge archeologische verwachting vanaf het Paleolithicum. E...

 • publication . Other literature type . 2022
  Open Access Dutch
  Authors:
  Klooster, E. van der;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau- en booronderzoek voor een nieuwe onderstation en 110 kV trac��

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2022
  Dutch
  Authors:
  Beurden, L. Van;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

  In 2018 is bij archeologisch onderzoek in verband met de aanleg van een nieuwe fietstunnel bij de kruising van de snelweg A28 met de provinciale weg N226 te Leusden een laatglaciaal laagpakket aangetroffen. Het pakket is bemonsterd met profielbakken voor palynologisch e...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2022
  Open Access Dutch
  Authors:
  Pare, CESCO;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit het veldonderzoek is gebleken dat in het zuiden van het onderzochte deel van het plangebied een pakket met dijkophogingslagen van de Noorder IJ- en Zeedijk aanwezig is. De basis van het pakket dateert waarschijnlijk uit de Late Middeleeuwen met daarop een circa 1 m ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2022
  Dutch
  Authors:
  Weerheijm, W.J.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sweco Nederland B.V.

  Archeologisch bureauonderzoek

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2021
  Dutch
  Authors:
  Boer, A. De;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Bureau voor Archeologie

  Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor de bouw van tien woontorens met in totaal 600 appartementen in plangebied Het Nieuwe Noord in de omgeving van een de Debbemeerstraat, Hoofdweg en Wijkermeerstraat te Hoofddorp. Het archeologisch o...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2021
  Open Access Dutch
  Authors:
  Goossens, T.A Tiziano;
  Publisher: Archol bv

  Archol bv heeft in opdracht van Heijmans een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van de aanleg van een nieuwe ca 4,7 km lange, 20 kV hoogspanningskabel langs rijksweg A7: vanaf de Sluitgatweg in Wieringerwerf aan de zuidzijde tot aan de Afsluitdijk in ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2021
  Dutch
  Authors:
  de Winter, J.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Voor het plangebied Snelleloop te Milheeze heeft BAAC in opdracht van Kragten in augustus 2020 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Op deze locatie worden natuurvriendelijke oevers gerealiseerd waarbij tijdens graafwerkzaamheden tot maximaal 2 m ���mv, eventuel...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2021
  Dutch
  Authors:
  Barth, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Meije 181 te Zegveld.

  Add to ORCID
2,517 research outcomes, page 1 of 252