Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
31,741 research outcomes, page 1 of 3,175
 • publication . Other literature type . 2023
  Dutch
  Authors:
  Bergman, WA (BAAC bv);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  In delen van het plangebied is een laag humeuze bovengrond op fluvioglaciale afzettingen aangetroffen zonder dat de bodem is geroerd. In andere delen van het plangebied is de bodem wel geroerd en de pleistocene bodem tot onbekende diepte afgetopt.

 • publication . Other literature type . 2023
  Open Access Dutch
  Authors:
  Bureau Voor Archeologie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Edisonbaan 4 te Nieuwegein.

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023
  Open Access Dutch
  Authors:
  Bureau Voor Archeologie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd in verband met vervanging van het riool bij de Koningin Julianalaan en omgeving te Helwijk.

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023
  Open Access Dutch
  Authors:
  Bureau Voor Archeologie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek en cultuurhistorische quickscan uitgevoerd in verband met aanleg van een moerasnatuurgebied aan de Hoofdweg, Botsholsedwarsweg en Proostdijerdwarsweg te Waverveen.

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023
  Dutch
  Authors:
  Bergman, WA (BAAC bv);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit het veldonderzoek blijkt dat in het grootste deel van het plangebied een minimaal 90 cm dik plaggendek aanwezig is. Onder dit plaggendek komt in delen van het plangebied wel een podzolprofiel voor. In de ondergrond komt een dekzandrug voor. Het plangebied ligt op de...

 • publication . Other literature type . 2023
  Open Access Dutch
  Authors:
  Jong, C. de (Bureau voor Archeologie);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden op het terrein tussen de Oirschotseweg 109 en 111 te Best.

 • publication . Other literature type . 2023
  Open Access Dutch
  Authors:
  Bureau Voor Archeologie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van het Brouwerij-terrein te Hengelo (O).

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023
  Open Access Dutch
  Authors:
  Roodenburg, F.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd aan de Madesteinweg te 's-Gravenhage.

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023
  Dutch
  Authors:
  Bergman, WA (BAAC bv);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Het plangebied bestaat uit twee zuidwest-noordoost gerichte kavels. In 2018 is voor het plangebied reeds een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Uit het aanvullende bureauonderzoek blijkt dat in het plangebied een poldervaaggrond (klei) op veen in een rivierkomvla...

 • publication . Other literature type . 2023
  Dutch
  Authors:
  Bergman, WA (BAAC bv);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit het veldonderzoek blijkt dat de grond binnen vrijwel het gehele plangebied met meer dan 2 m is opgehoogd. Onder deze ophooglaag komt een (deels) intact veldpodzolprofiel voor

31,741 research outcomes, page 1 of 3,175