Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Croatian

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Croatian

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1,045 research outcomes, page 1 of 105
 • publication . Doctoral thesis . Other literature type . 2022
  Restricted Croatian
  Authors:
  Rapan Papeša, Anita;
  Country: Croatia

  U disertaciji se obrađuje vremenski (avarodobno) i prostorno (međuriječje Bosuta, Vuke i Dunava) ograničena skupina nalaza i nalazišta. Prema dostupnim podatcima avarodobni nalazi s kojima raspolažemo u najvećoj mjeri vežu se uz razdoblje 8. stoljeća, međutim pojedini n...

 • publication . Other literature type . Article . 2022
  Open Access Croatian
  Authors:
  Đuro Blažeka;
  Persistent Identifiers
  Country: Croatia

  U radu se daju temeljni podatci o kajkavskom leksiku, njegovu podrijetlu, kontaktu s mađarskim i njemačkim jezikom te suvremenim pojavama u interferenciji s hrvatskim standardnim jezikom (pseudoanalogonimija, najnovije semantičke adaptacije). Kako je leksik hrvatskih ka...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Croatian
  Authors:
  Vukić, Patrick;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za povijest.
  Country: Croatia

  Predmet istraživanja ovog diplomskog rada bio je historijsko-geografski razvoj Turopolja. Izborom i pregledom odabrane literature i izvora pristupilo se izradi diplomskog rada. Rad je, uz uvod i zaključak, podijeljen na 4 cjeline: Prirodno-geografska obilježja, Društven...

 • publication . Other literature type . 2022
  Open Access Croatian
  Authors:
  Mijo Beljo;
  Persistent Identifiers
  Country: Croatia

  In October 1993, the Muslim political and military leadership, with the full support of the President of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, Alija Izetbegović, planned and implemented a military-police operation that was, officially, supposed to introduce order am...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2022
  Restricted Croatian
  Authors:
  Sluganović, Iva;
  Country: Croatia

  This master's thesis gives the overview of euclidean geometry through the teaching of mathematics in high school and comparison with the content of euclidean geometry from college. It is described how geometry develops through history, where emphasis is placed on Euclid...

 • publication . Master thesis . 2022
  Restricted Croatian
  Authors:
  Tomašević, Ana;
  Publisher: Sveučilište u Zadru. Odjel za turizam i komunikacijske znanosti.
  Country: Croatia

  Kulturna baština se prema UNESCO-u odnosi na spomenike, skupine građevina o lokalitete od povijesne, estetske, arheološke, znanstvene, etnološke ili antropološke vrijednosti. Dugi niz godina se na baštinu gledala kao na verziju prošlosti primljenu kroz predmete, lokacij...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Croatian
  Authors:
  Siništaj, Brigita;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku.
  Country: Croatia

  Rad se bavi likom i djelom Osmana Hamdi Beya, poznatog arheologa, muzeologa i slikara Osmanskog Carstva koji je rođen 1842. i umro 1910. godine. S obzirom da je kontekst vremena jako važan za razumijevanje Osmana Hamdija rad se bavi analizom događaja u 19. stoljeću. Obu...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Restricted Croatian
  Authors:
  Tkanc, Anamaria;
  Publisher: Sveučilište u Zadru. Odjel za arheologiju.
  Country: Croatia

  Usporedo s pojavom simbolike, javlja se i ritus pokapanja kao jedan od najbitnijih aspekata modernog ponašanja. Iako su sigurni dokazi za pokope vidljivi tek u razdoblju gornjeg paleolitika, postoje indikacije da su već prakticirani od razdoblja srednjeg paleolitika za ...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Croatian
  Authors:
  Erceg, Mirna;
  Publisher: Sveučilište u Zadru. Odjel za informacijske znanosti.
  Country: Croatia

  U ovom radu istražuju se i opisuju oblici evidencije i zaštite kulturne baštine grada Splita koje provodi Konzervatorski odjel Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. U teorijskom dijelu rada definira se kulturna baština te vrste kulturne baštine, uključujući ...

 • publication . Master thesis . 2022
  Restricted Croatian
  Authors:
  Puž, Mateja;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.
  Country: Croatia

  Inovativni koncept upravljanja znanjem usvaja sve veći broj ustanova i poduzeća. Zbog sve većih izazova s kojima se susreću baštinske ustanove potrebne su promjene organizacijske kulture, korištenje suvremenih informacijskih tehnologija i ljudskog kapitala. Implementaci...

1,045 research outcomes, page 1 of 105