Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritagePublicationsBokmål, Norwegian; Norwegian Bokmå...
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritagePublicationsBokmål, Norwegian; Norwegian Bokmå...
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
47 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten oppsummerer alle årene av overvåking av kulturlag under og ved siden av et nytt bygg i kvartalet Schultz gate, Munkhaugveita, Presidentveita, Munkegata gnr/bnr 400/21, 102,129 i Trondheim. Data for overvåkingene er hentet fra jordtemperatur, jordfuktighet og r...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO

  I forbindelse med anleggsarbeider for anleggelse av nytt hovedgateløp i Bjørvika-byen, Oslo, er det igangsatt et miljøovervåkningsprogram for å dokumentere bevaringstilstand og bevaringsforhold i kulturlag i området. Flere miljøbrønner var i drift ved oppstart, men pga....

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Danbolt, Marte Storhaug;
  Publisher: Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
 • publication . Book . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jonvik, Merete; Røssaak, Eivind; Stien, Hanne Hammer; Sunnanå, Arnhild;
  Publisher: Fagbokforlaget

  Kunst som deling, delingens kunst drøfter nye tendenser og samarbeidsformer i det visuelle samtidskunstfeltet i Norge. Forfatterne analyserer et utvalg kunstneriske produksjons- og formidlingspraksiser, nettverk og samarbeid som har gjort seg gjeldende etter 2010. Horis...

 • publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aspaas, Per Pippin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Septentrio Academic Publishing
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Roswitha Skare; Mona Pedersen; Ove Solum;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Septentrio Academic Publishing

  Source at <a href=https://doi.org/10.7557/13.4626>https://doi.org/10.7557/13.4626</a>. Editorial foreword.

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eker, Guro Helene Bakke;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Våre kulturminner er viktige verdier for nåtid og fremtid. Et vikingskip fra 900- tallet eller det gamle forsamlingsloket fra oldefars tid, er begge ulike spor etter hvordan våre forfedre har bodd og levd. Et hvert kulturminne er unikt og blir det ødelagt er det borte f...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundby, Stephanie Serrano;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Hvordan er det samtidskunsten ikke bare speiler, men aktivt tar opp og diskuterer menneskets forhold til naturen og den materielle verden? Mennesket lever i en samtid preget av de enorme endringene som har skjedd innenfor teknologi og viten, samtidig som miljøutfordring...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO

  Fredete kulturlag på tomten i Søndre gate 7-11 (Petter Egges plass) i Trondheim er gravd frem av NIKU. Disse kulturlagene skal overvåkes i 5 år fra 2015-2020. Dette er første statusrapport på overvåkingen. Ett år etter installert overvåkingsutstyr viser at overvåkingen ...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pål Winnæss;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Artikkelen handler om hvordan politistudenter vurderer politiutdanningen, og spesielt hvordan de relaterer ulike fag til politiarbeid i praksis. På bakgrunn av intervjuer med førsteårsstudenter, undersøker jeg hvordan studentenes oppfatninger om fare og risiko og iver e...

  Add to ORCID
47 research outcomes, page 1 of 5