Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmå...

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmå...

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
57 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ask, Christian Fredrik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  This thesis is a study on how the Swedish metal band Sabaton conveys the past in their music, their intentions and messaging in their songs, and how listeners respond to this. This is done by analysing a selection of their songs based on three different separated themes...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO

  Dette er en sluttrapport som oppsummerer 5 års miljøovervåking av kulturminner i jord for tomta Munkhaugveita 5-7 i Trondheim. Forundersøkelsen med jordkjemiske analyser viste at de fleste kulturlag hadde gode bevaringsforhold. Kulturlagene er overvåket med sensorer for...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hans-Olav Hodøl; Roy Emanuelsen; Geir Christian Johannessen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget

  Sammendrag Store deler av Norge ble digitale da landet nærmest stengte ned våren 2020. Denne artikkelen dreier seg om hva som skjedde da kirker og menigheter byttet kirkerommet med det digitale rom som følge av korona-pandemien. Det ble holdt gudstjenester og til og med...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten oppsummerer alle årene av overvåking av kulturlag under og ved siden av et nytt bygg i kvartalet Schultz gate, Munkhaugveita, Presidentveita, Munkegata gnr/bnr 400/21, 102,129 i Trondheim. Data for overvåkingene er hentet fra jordtemperatur, jordfuktighet og r...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elna Siv Kristoffersen; Ingunn Marit Røstad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk arkeologisk selskap

  <jats:p>To understand the transition between the Early and the Late Scandinavian Iron Age, and the turbulent time around the year 536, we are dependent on our ability to recognize the changes in the artefacts. A chronology with well-defined criteria concerning the lates...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stensgaard, Kari;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten dokumenterer fotografering og registrering i et seterområde i Sjodalen i Vågå i 2019. Arbeidet refererer til et etnologisk registreringsarbeid utført samme sted 50 år tidligere, i 1969. Seterhus og seterbruk betraktes i et 50 års tidperspektiv, men også i nåti...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Danbolt, Marte Storhaug;
  Publisher: Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten oppsummerer hele perioden av overvåking av grunnvann og dens påvirkning av kulturlag under et nytt bygg Foyn eiendom i Storgata 30-32 i Tønsberg. Data for overvåkningen er hentet fra 2 miljøbrønner, MB5 og MB10, satt ned før ferdigstillelse av nytt bygg. Miljø...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO

  I forbindelse med anleggsarbeider for anleggelse av nytt hovedgateløp i Bjørvika-byen, Oslo, er det igangsatt et miljøovervåkningsprogram for å dokumentere bevaringstilstand og bevaringsforhold i kulturlag i området. Flere miljøbrønner var i drift ved oppstart, men pga....

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Peter Svare Valeur;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Sammendrag Artikkelen nærleser den såkalte bie-sekvensen i Sylvia Plaths diktsamling Ariel (1965) bestående av dikt om bier og birøkt («The Bee Meeting», «The Arrival of the Bee Box», «Stings», og «Wintering»). Jeg vil vise hvordan bie-diktene sentrerer seg rundt det so...

  Add to ORCID
57 research outcomes, page 1 of 6