Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmå...

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmå...

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
63 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Lise;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway
  Country: Norway

  Avhandlingen undersøker prosesser som er virksomme i kunnskapsproduksjonen i det tverrfaglige fagmiljøet og i formidlingen ut mot publikum ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Dette gjør den ved å studere hva som skjer i møter på museets utendørs kunnskaps...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Laxaa, Ørjan;
  Publisher: The Oslo School of Architecture and Design
  Country: Norway

  «Liv Lagra» er et utforskende designprosjekt om immateriell kulturarv i kystsamfunn i Nordland. Prosjektet tar utgangspunkt i fiskeværet Røst i Lofoten som en case study, og undersøker hvordan den rike kulturarven som eksisterer i kystsamfunnene kan videreføres mellom g...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Dette er en sluttrapport som oppsummerer 5 års miljøovervåking av kulturminner i jord for tomta Munkhaugveita 5-7 i Trondheim. Forundersøkelsen med jordkjemiske analyser viste at de fleste kulturlag hadde gode bevaringsforhold. Kulturlagene er overvåket med sensorer for...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ian Peter Grohse;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget
  Country: Norway

  Erik av Pommerns regjeringstid (1389–1442) var preget av øvrighetsmotstand i både Norge og de norrøne oversjøiske provinsene. Historikere har tradisjonelt betraktet bondeuroen på 1420- og 1430-tallet som en reaksjon på kongens bruk av utenlandske menn i lokalforvaltning...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Danbolt, Marte Storhaug;
  Publisher: Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
  Country: Norway
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Rapporten oppsummerer hele perioden av overvåking av grunnvann og dens påvirkning av kulturlag under et nytt bygg Foyn eiendom i Storgata 30-32 i Tønsberg. Data for overvåkningen er hentet fra 2 miljøbrønner, MB5 og MB10, satt ned før ferdigstillelse av nytt bygg. Miljø...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  I forbindelse med anleggsarbeider for anleggelse av nytt hovedgateløp i Bjørvika-byen, Oslo, er det igangsatt et miljøovervåkningsprogram for å dokumentere bevaringstilstand og bevaringsforhold i kulturlag i området. Flere miljøbrønner var i drift ved oppstart, men pga....

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Cecilie Dyrkorn Fodstad; Ingvild Kristin Alfheim;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
  Country: Norway

  Det norske bildeboklandskapet har overveiende hatt karakterer med vestlig utseende, men det siste tiåret ser vi en tendens til at det er noen eksperimentelle bildebokskapere som utforsker spørsmål om migrasjon, identitet og forskjellighet. En av disse forfatterne dr Lis...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Book . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jonvik, Merete; Røssaak, Eivind; Stien, Hanne Hammer; Sunnanå, Arnhild;
  Publisher: Fagbokforlaget
  Country: Norway

  Kunst som deling, delingens kunst drøfter nye tendenser og samarbeidsformer i det visuelle samtidskunstfeltet i Norge. Forfatterne analyserer et utvalg kunstneriske produksjons- og formidlingspraksiser, nettverk og samarbeid som har gjort seg gjeldende etter 2010. Horis...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Teemu Ryymin; Astri Andresen; Jan Heiret; Leidulf Melve;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget
  Country: Norway

  An analysis of 361 doctoral dissertations in history, accepted at the universities of Oslo, Bergen, Trondheim, and Tromsø in the years 1969–2015, shows that the discipline of history has become increasingly diverse. This is particularly evident regarding what from the p...

  Add to ORCIDorcid
63 research outcomes, page 1 of 7