Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1 )
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritagePublicationsBokmål, Norwegian; Norwegian Bokmå...
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritagePublicationsBokmål, Norwegian; Norwegian Bokmå...
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
57 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO

  Fredete kulturlag på tomten i Søndre gate 7-11 (Petter Egges plass) i Trondheim er gravd frem av NIKU. Disse kulturlagene har blitt overvåket i 5 år fra 2015-2020. Dette er sluttrapport på overvåkingen. I kulturlagene er det tre profiler som er spesielt godt undersøkt m...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO

  Dette er en sluttrapport som oppsummerer 5 års miljøovervåking av kulturminner i jord for tomta Munkhaugveita 5-7 i Trondheim. Forundersøkelsen med jordkjemiske analyser viste at de fleste kulturlag hadde gode bevaringsforhold. Kulturlagene er overvåket med sensorer for...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten oppsummerer alle årene av overvåking av kulturlag under og ved siden av et nytt bygg i kvartalet Schultz gate, Munkhaugveita, Presidentveita, Munkegata gnr/bnr 400/21, 102,129 i Trondheim. Data for overvåkingene er hentet fra jordtemperatur, jordfuktighet og r...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stensgaard, Kari;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten dokumenterer fotografering og registrering i et seterområde i Sjodalen i Vågå i 2019. Arbeidet refererer til et etnologisk registreringsarbeid utført samme sted 50 år tidligere, i 1969. Seterhus og seterbruk betraktes i et 50 års tidperspektiv, men også i nåti...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anne-Kristin Jørgensen; Andreas Østhagen;

  Svalbard og vernesonen rundt øygruppen står sentralt i det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland, både økonomisk og sikkerhetspolitisk. Siden 1977 har en konflikt mellom landene omhandlet Norges rett til myndighetsutøvelse i disse farvannene. Hva er russiske per...

 • publication . Book . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jonvik, Merete; Røssaak, Eivind; Stien, Hanne Hammer; Sunnanå, Arnhild;
  Publisher: Fagbokforlaget

  Kunst som deling, delingens kunst drøfter nye tendenser og samarbeidsformer i det visuelle samtidskunstfeltet i Norge. Forfatterne analyserer et utvalg kunstneriske produksjons- og formidlingspraksiser, nettverk og samarbeid som har gjort seg gjeldende etter 2010. Horis...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wallin, Hanne Gro; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Gjertsen, Arnt Kristian; Taff, Gregory; Bayr, Ulrike;
  Publisher: NIBIO

  Riksantikvaren utarbeider et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i samarbeide med fylkeskommunene og Sametinget. Målet er at dette skal bli et verktøy for kommunene slik at de bedre kan ivareta viktige landskapsverdier i sin planlegging....

 • This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 Artikkelen behandler hvilke utsikter 1700-tallets arbeidere hadde til å nyte godt av støtteordninger når de mistet arbeidsevnen. Gjennom lover og kongelige forordninger var e...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ove Solum; Roswitha Skare; Mona Pedersen;
  Publisher: Septentrio Academic Publishing

  Source at <a href=https://doi.org/10.7557/13.4626>https://doi.org/10.7557/13.4626</a>. Editorial foreword.

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Repstad-Omland, Tone Kristine;
  Publisher: Universitetet i Agder ; University of Agder

  Masteroppgave kunstfag KF500 - Universitetet i Agder 2019 Both from the elementary school education and the professional life, I have gained insight and an experience basis for commenting on the subject of arts and crafts. There are often techniques and crafts that are ...

57 research outcomes, page 1 of 6