Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
37 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Muzafer Korkuti;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Korkuti Muzafer. 50 vjet arkeologji shqiptare / Half Century Albanian Archaeology. In: Iliria, vol. 28, 1998. Simpozium ndërkombëtar 9-10 Nëntor '48 Tiranë '98. 50 Vjet Arkeologji Shqiptare. pp. 19-47.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Aristotel Koka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Koka Aristotel. Tuma 6 e Shtojit /Le tumulus 6 de Shtoji. In: Iliria, vol. 20 n°1, 1990. pp. 27-73.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Dhimitër Çondi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Çondi Dhimitër. Ujësjellësi i Butrintit / The Butrint Aqueduct. In: Iliria, vol. 29, 1999. pp. 211-222.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Julie M. Hansen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Hansen Julie M. Mbetje bimore në shpellën e Konispolit / Konispol Cave Plant Remains. In: Iliria, vol. 30, 2001. pp. 101-115.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Zhaneta Andrea;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Andrea Zhaneta. Shtresat me qeramikë të pikturuar të stilit devollit në sektorin C të vendbanimit prehistorik të Maliqit (gërmime të viteve 1988-90) / Devollit Style Painted Ceramic Layers in C Sector of Prehistoric Settlement of Maliq. In: Iliria, vol. 32, 2005. pp. 5-...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Ilir Gjipali;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Gjipali Ilir. Përmbajtja dhe përkatësia kulturore kronologjike e vendbanimit neolitik të Rajcës (Rajcë II) / The Chronological and Cultural Elements of the Rajca II Neolithic Settlement. In: Iliria, vol. 29, 1999. pp. 29-77.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Selim Islami; Kemajl Luci;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Islami Selim, Luci Kemajl. Tuma I e Llashticës (Gjilan) / The Tumulus of Llashtica (Gjilan-Kosovo). In: Iliria, vol. 36, 2012. pp. 47-59.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Aleksandra Mano;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Mano Aleksandra. Evoluimi i mendimit arkeologjik shqiptar për kolonizimin helen në Ilirinë e Jugut / The Evolution of the Albanian Archaeological Thinking about the Hellenic Colonization of Southern Illyria. In: Iliria, vol. 28, 1998. Simpozium ndërkombëtar 9-10 Nëntor ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Kosta Lako;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Lako Kosta. Enë balte nga qyteti i Onhezm-Ankiazmit (Saranda) / Sixth-to-Seventh Century AD Pottery from the City of Onchesmos ( Saranda). In: Iliria, vol. 30, 2001. pp. 283-316.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Afrim Hoti;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Hoti Afrim. Kryqe - enkolpione mesjetare të gjetura në Shqipëri / Des croix médiévales trouvées en Albanie. In: Iliria, vol. 25, 1995. pp. 241-248.

  Add to ORCID
37 research outcomes, page 1 of 4