Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
21 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Article . 2021
  Open Access Albanian
  Authors:
  Eduard Shehi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Shehi Eduard. Rishikim mbi topografinë e Durrësit antik në dritën e të dhënave të reja arkeologjiko-historike / Review of the ancient Durrës topography in light of the new archaeological and historical data. In: Iliria, vol. 41, 2017. pp. 71-131.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Albanian
  Authors:
  Jamarbër Buzo;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Buzo Jamarbër. Varre ciste të thjeshta nga nekropoli i qytetit antik Amantia / Simple Cist Graves from the necropolis of the ancient city of Amantia. In: Iliria, vol. 41, 2017. pp. 195-212.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Albanian
  Authors:
  Saimir Shpuza;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Shpuza Saïmir. Mbi procesin e romanizimit tek ilirët e jugut (shek. III p.e.s. – shek. III e.s) / On the Romanization process of the South Illyrians (3rd century BC - 3rd century AD). In: Iliria, vol. 41, 2017. pp. 213-236.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Dhimitër Çondi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Çondi Dhimitër. Ujësjellësi i Butrintit / The Butrint Aqueduct. In: Iliria, vol. 29, 1999. pp. 211-222.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Aleksandra Mano;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Mano Aleksandra. Evoluimi i mendimit arkeologjik shqiptar për kolonizimin helen në Ilirinë e Jugut / The Evolution of the Albanian Archaeological Thinking about the Hellenic Colonization of Southern Illyria. In: Iliria, vol. 28, 1998. Simpozium ndërkombëtar 9-10 Nëntor ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Kosta Lako;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Lako Kosta. Enë balte nga qyteti i Onhezm-Ankiazmit (Saranda) / Sixth-to-Seventh Century AD Pottery from the City of Onchesmos ( Saranda). In: Iliria, vol. 30, 2001. pp. 283-316.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Skënder Aliu; Lorenc Bejko;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Aliu Skënder, Bejko Lorenc. Fibulat e varrezave të Kolonjës / The Fibulae of the Kolonjë Cemeteries. In: Iliria, vol. 32, 2005. pp. 59-103.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Afrim Hoti;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Hoti Afrim. Kryqe - enkolpione mesjetare të gjetura në Shqipëri / Des croix médiévales trouvées en Albanie. In: Iliria, vol. 25, 1995. pp. 241-248.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Luan Përzhita;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Përzhita Luan. Një figurinë bronzi e Mërkurit / A Bronze Figurine of Mercury. In: Iliria, vol. 30, 2001. pp. 317-319.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Nevila Molla; Richard Hodges;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Molla Nevila, Hodges Richard. Muri i Demës - Kufiri verior i Butrintit në shekullin XI? / Butrint’s Northern Frontier in the 11th Century? The Dema Wall. In: Iliria, vol. 36, 2012. pp. 273-281.

  Add to ORCIDorcid
21 research outcomes, page 1 of 3