Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications EASY

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications EASY

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
36,059 research outcomes, page 1 of 3,606
 • publication . Other literature type . 2022 . Embargo End Date: 30 Mar 2022
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bongers, J.M.G.;
  Publisher: De Steekproef
 • publication . Other literature type . 2022
  Dutch
  Authors:
  Beurden, L. Van;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

  In 2018 is bij archeologisch onderzoek in verband met de aanleg van een nieuwe fietstunnel bij de kruising van de snelweg A28 met de provinciale weg N226 te Leusden een laatglaciaal laagpakket aangetroffen. Het pakket is bemonsterd met profielbakken voor palynologisch e...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2022 . Embargo End Date: 28 Aug 2022
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bergman, WA;
  Persistent Identifiers
  Publisher: BAAC

  Uit het veldonderzoek blijkt dat enkele boringen slechts ondiep verstoord zijn. In de overige boringen is de grond tot minimaal 0,9 m –mv matig tot zeer sterk verstoord door recente ingrepen of de boringen zijn gestuit op minimaal 0,8 m - mv. Een podzolprofiel is nergen...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2022 . Embargo End Date: 19 Feb 2022
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bergman, WA Bergman;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Het plangebied valt binnen een jonge, vochtig landbouw ontginningsgebied op dekzandwelvingen, waarop zich een beekeerdgrond heeft gevormd. De boerderij is in de eerste helft van de vorige eeuw gebouwd. In de tweede helft van de 20e zijn meerdere schuren, opslagruimtes e...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2022
  Open Access Dutch
  Authors:
  Pare, CESCO;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit het veldonderzoek is gebleken dat in het zuiden van het onderzochte deel van het plangebied een pakket met dijkophogingslagen van de Noorder IJ- en Zeedijk aanwezig is. De basis van het pakket dateert waarschijnlijk uit de Late Middeleeuwen met daarop een circa 1 m ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2022
  Dutch
  Authors:
  Weerheijm, W.J.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sweco Nederland B.V.

  Archeologisch bureauonderzoek

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2022 . Embargo End Date: 30 Apr 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Exaltus, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Liander is voornemens twee 10KV-kabeltracés aan te leggen van Bemmel (gemeente Lingewaard) naar Oosterhout (Nijmegen). Op circa 3 meter uit elkaar worden twee kabeltracés aangelegd in sleuven van circa 1,4 meter diep met een breedte per kabelsleuf van 0,5 meter op sleuf...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2022 . Embargo End Date: 20 Oct 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Pare, CESCO;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  In opdracht van provincie Noord-Holland heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar een oeverlocatie die onderdeel uitmaakt van het Kogerpolderkanaal ter hoogte van het dorp De Woude, gemeente Castricum. De aanleiding voor dit onderzoek ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2022 . Embargo End Date: 15 Jul 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Pare, CESCO (Sweco);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van de voorgenomen dijkverbetering langs de Amstel ter hoogte van de Binnenweg.

 • publication . Other literature type . 2022 . Embargo End Date: 16 Sep 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Paré, CESCO (Sweco);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  In opdracht van provincie Fryslân heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch bureauonderzoek en inventarisend veldonderzoek (verkennende en karterende fase) uitgevoerd ter plaatse van De Skieding (N358) tussen Surhuisterveen en de A7. Op basis van de resultaten van he...

  Add to ORCID
36,059 research outcomes, page 1 of 3,606