Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
6,766 research outcomes, page 1 of 677
 • publication . Other literature type . 2021 . Embargo End Date: 30 Oct 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Exaltus, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Vanaf 2002 zijn voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de nieuwe woonkern Meerstad, tussen Groningen en Slochteren. Bij de onderzoeken die tot nu toe hiervoor zijn uitgevoerd (Baak 2017) is nog niet (volledig) voorzien in het veldonderzoek van de voorliggende zeve...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2021 . Embargo End Date: 10 Sep 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Fens, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Antea Group, Heerenveen

  In mei 2019 heeft Antea Group een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen (IVO-O) uitgevoerd ten behoeve van het gebied Weezenland Noord te Zwolle. Uit het bureauonderzoek kan worden geconcludeerd dat binnen het plangebied archeolo...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2021 . Embargo End Date: 07 May 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  De Boer, A.G.; F. Roodenburg (Junior Archeoloog);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Bureau voor Archeologie

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor een kadeverbetering aan de Engewormer in de gemeenten Wormerland en Zaanstad nabij Wormer.De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden met eventuele archeologische waarden bi...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2021 . Embargo End Date: 14 Mar 2018
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Tulp, C.;
  Publisher: De Steekproef

  Door De Steekproef bv is een plangebied onderzocht aan de Van Schouwenburgstraat te Sneek. De aanleiding voor het onderzoek is een geplande bouw van 54 appartementen langs de Van Schouwenburgstraat met ten noorden daarvan parkeerplaatsen. Hiervoor benodigde graafactivit...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2021 . Embargo End Date: 29 Oct 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Exaltus, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Er is een inventariserend archeologisch veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd op een terrein aan de Biezenburgseweg 2 te Echteld, gemeente Neder-Betuwe, provincie Gelderland. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande sloop van een voormalige woning en vervan...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2021 . Embargo End Date: 19 Jul 2021
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Paré, C.A.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  In opdracht van gemeente Alphen aan den Rijn heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch inventarisend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd naar de locatie Burgtenbuurt te Alphen aan den Rijn. De aanleiding voor dit onderzoek is de wens van het bevoegd gezag om ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2021 . Embargo End Date: 23 Aug 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Duijn, D.M.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Op basis van de historische ontwikkeling kunnen in de verschillende straten diverse sporen en structuren worden verwacht. Hieronder wordt per straat aangegeven om wat voor sporen het gaat en uit welke tijd zij dateren. Welke en hoeveel sporen daadwerkelijk worden aanget...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2021 . Embargo End Date: 26 Nov 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Bergman, W.A.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: BAAC bv

  Uit het veldonderzoek blijkt de meest voorkomende bodem te bestaan uit een 20 tot 30 cm dikke sterk siltige zandlaag die bij de aanleg van het sportveld opgebracht zal zijn. Daaronder komen tot 0,9 à 1,35 m –mv oeverafzettingen voor die bestaan uit sterk siltige tot ste...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2021 . Embargo End Date: 22 Jul 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Fèber, D. La;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Antea Group Projectnummer 412508 Op 24 en 25 april 2018 is door Antea Group een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd op het zuidoostelijke deel van de Zernike Campus ZO, deelplan Feringagebouw. Doel van het onderzoek is om na te gaan of ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2021 . Embargo End Date: 07 Nov 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Schamp, C.R.C.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Er is door De Steekproef bv een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Kunneweg 8 te Hoorn, gemeente Terschelling, provincie Fryslân. De aanleiding voor het onderzoek is is de realisatie van een woonboerderij. Daarnaast bestaan er plannen om ten behoeve van de woning...

  Add to ORCID
6,766 research outcomes, page 1 of 677