Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications YÖK Açık Bilim - CoHE Open Science

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications YÖK Açık Bilim - CoHE Open Science

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
31,691 research outcomes, page 1 of 3,170
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sülün, Ozan;
  Publisher: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Country: Turkey

  İnsanın yaşamı boyunca üzerinde yaşadığı dünyada, karşılaştığı zorluklarda ya da karar verme aşamalarında ihtiyaç duyduğu kendisinden daha üstün olan bir varlığa yaklaşma durumu, doğaüstü alana ait varlıkları tanımasına sebep olmuştur. Onlara karşı gösterdiği titizlik v...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gezen, Bünyamin;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Country: Turkey

  27 Mayıs 1960 tarihi Türk siyasal yaşamı için bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Halkın seçtiği parlamenterlerin askeri darbe ile devrilmesi, Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam edilmeleri siyasa...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Arslan, Gizem;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü
  Country: Turkey

  Teknolojinin gelişmesi ile uluslar birbiriyle daha fazla iletişim kurabilir hale gelmiştir. İnternet kullanımının da aktif olduğu günümüzde toplumlar arası hızlı erişim önem kazanmış ve kolaylaşmıştır. Bu erişim ile görülmüştür ki birçok yabancı öge hemen hemen her dile...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Güven, Gamze;
  Publisher: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Country: Turkey

  Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren siyasi, kültürel, ekonomik ve askeri alanlarda önemli başarılar elde etmiştir. Devletin kurumsallaşmasında bir önceki dönemlerden örnek alınarak hareket edilmiştir. Kendinden önceki Türk devletleri zamanında oluşturulan kurumsal ve...

 • publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sevindik, İlyas;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  Country: Turkey

  The ways and methods used in the teaching of art education have made art educators think from past to present, and the methods used have always been the subject of discussion. Technology-supported painting transfer methods, together with the techniques used, have been a...

 • publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gençel, Özge;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Country: Turkey

  Bu çalışmanın konusu, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan süreçte tek resmî güzel sanatlar okulu olan Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulduğu 1882'den Güzel Sanatlar Akademisi adını aldığı 1928 yılına kadar sürdürdüğü faaliyetler v...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kamber, Şahin;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kültürel, turistik, hediyelik objeler kentleri temsil etme misyonu ve potansiyeli olan etkili görsel ürünlerdir. Kent kimliği göstergesi olan bu objelerin tasarım ve biçim bakımından kentleri yansıtması beklenmektedir. Kültür ve turizm faaliyetleri yoğun olan dünya ve T...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karaova , Murat;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü
  Country: Turkey

  Sanatsal ve kültürel gelişimin köklü değişiklikler ile yoluna devam ettiği tarihsel süreçte grotesk kavramı farklı bağlamlar ile bu değişikliklerin bir parçası olmaya devam etmiştir. Barındırdığı anlamlar pek çok yazar, sanatçı ve kuramcı tarafından irdelenmiştir. Kavra...

 • publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Can, Ayşegül;
  Publisher: Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü

  Banka, kitle iletişim araçlarının da etkisiyle, insanlığın ulusal ve uluslararasıplatformdaki nakit ihtiyacını karşılayan evrensel bir kurumdur. Bu kurumun tarihi,dünya üzerinde birbirinden farklı zamanlara dayanmaktadır. Osmanlı Devleti'nde ilkbankalar, Tanzimat d...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Doğan, Gökhan;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  1353 yılında başlayan Osmanlı Devleti'nin Balkanlara ilgisi, Balkan coğrafyasına hâkimiyet sağlaması ve Anadolu'dan o coğrafyaya yapılan göçlerin başlaması ile zirve noktasına ulaşmıştır. Bu göçlerin neticesinde Balkan coğrafyasında Türk kültürü yayılmaya başl...

31,691 research outcomes, page 1 of 3,170