Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Master thesis

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Master thesis

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
5,274 research outcomes, page 1 of 528
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Žanko, Tonia;

  Koncept muzeja se je spreminjal skozi zgodovino. Če izhajamo iz spoznanja, da so renesančni muzeji začetniki, potem velja, da so bili nekoč muzeji ustanove, dostopne predvsem eliti in strokovnjakom. Muzej v sodobnem času pa vse bolj prilagaja dinamičnemu družbenemu okol...

 • publication . Master thesis . 2021
  Closed Access Spanish; Castilian
  Authors:
  Martínez López, Sandra;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de València

  [ES] Mi año de descanso y relajación es el proyecto en el que se enmarcan las piezas cerámicas que hemos realizado desde el comienzo del máster hasta la fecha. Concebido como work in progress, se basa en la idea de entender el barro como un lienzo sobre el que inscribim...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Legović, Ema;
  Publisher: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.

  Ovaj diplomski rad bavi se tematikom prapovijesti u Hrvatskoj te je popraćen fotografijama i nalazištima iz prapovijesti na Hrvatskom tlu. Nalazišta iz prapovijesti oblikovala su bogatu povijest Hrvatske. Rad je koncipiran na primjerima prapovijesnih nalazišta. U rado s...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Šafarić, Marina;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.

  Ovim se diplomskim radom dokazuje da fotografski atelijeri mogu biti nositelji muzealnosti i to zbog velikog kulturno-povijesnog, društvenog i arhitektonskog značaja. Fenomen fotografskih atelijera, odnosno potreba za novim prostorima djelovanja javlja se s pojavom foto...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Sršan, Lea;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za povijest.

  Adekvatna prezentacija nematerijalne kulturne baštine u turističkim komunikacijskim kanalima omogućava njenu valorizaciju čime postaje važan čimbenik ekonomske transformacije destinacije. Prezentacija nematerijalne kulturne baštine Međimurja u turističkim komunikacijski...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Mandarić, Ana;
  Publisher: Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet. Odsjek za hrvatski jezik i književnost.

  U ovome radu interpretirani su svjetovni i vjerski običaji, život i religijski obredi koji su se odvijali u srcu Dalmatinske zagore – u Brštanovu i u Gornjem Vinovu. Na početku rada govori se o životu stanovnika Zagore, tradicionalnim igrama koje su se odvijale na tim p...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Smiljanić, Anamaria;
  Publisher: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije.

  Nematerijalna kulturna baština važna su kulturna dobra koja se vezuju uz život, rad i samo stvaralaštvo naroda, odnosno puka. Stoga je jasno kako su nematerijalna kulturna dobra važan element kulturnog identiteta lokalnog stanovništva određenog mjesta, zajednice, područ...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ševerkar, Eva;
  Publisher: E. Ševerkar

  Sodobni pouk in s tem novodobne učne metode ter oblike prinašajo v šolski pouk zgodovine novosti, ki učečim se omogočajo spoznavanje učne snovi tako, da je zanje zanimivejša in da si jo trajneje zapomnijo. Eden izmed novodobnih pristopov k holističnemu, kompleksnejšemu ...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Nedić, Andreja;
  Publisher: A. Nedić

  Hierarhija moči v družbi se izraža v javnem prostoru s postavljanjem spomenikov. Spomeniki veljajo kot večni opomin družbenih vrednot v fizičnem prostoru, družbene vrednote pa so določene s strani vladajočega razreda. S spreminjanjem družbe se spreminja tudi obstoj spom...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Penko, Ana;

  Namen tega dela je bila optimizacija zaznave jajčnega proteina ovalbumina s testom ELISA v modelnih vzorcih proteinskih barv dveh bakrovih pigmentov – malahita in pigmenta verdigris. Gre za prvo poglobljeno in sistematično raziskavo v dediščinski znanosti, v kateri smo ...

5,274 research outcomes, page 1 of 528