Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Latvian
  Authors:
  Barkane-Vincāne, Karīna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Promocijas darba mērķis ir izpētīt ebreju reliģisko dzīvi un ar to saistītās norises LPSR laika posmā no 1944. līdz 1989.g. Darbā apskatīta valsts varas attieksme pret jūdaismu un ebreju reliģisko tradīciju LPSR no 1944. līdz 1989.g., analizējot padomju varas ideoloģisk...

 • publication . Doctoral thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Beķere, Kristīne;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Promocijas darbs analizē Trimdas veiktās politiskās darbības Latvijas neatkarības idejas uzturēšanai Rietumvalstīs padomju okupācijas gados. Tajā, izmantojot plašu iepriekš pētniecībā neizmantotu avotu bāzi, tiek analizēti: paņēmieni, ar kādiem Trimda izplatīja informāc...

 • publication . Doctoral thesis . 2013
  Open Access Latvian
  Authors:
  Ilze Brēmere;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The theme of the PhD thesis The Verbal Representation of a Fine Art Object in the Latvian Poetry of Early 20th Century is characterized by a concept “ekphrasis”– a description of an art object in a literary text. In the last years the concept of ekphrasis has acquired a...

 • publication . Doctoral thesis . 2012
  Open Access Latvian
  Authors:
  Ilze Boldāne;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Anotācija. Latvijas multietniskā iedzīvotāju sastāva un politizēto etnicitāšu kontekstā starpetniskā komunikācija, arī etniskie stereotipi kā tās sastāvdaļa, ir kalpojusi kā faktors atsevišķu Latvijas vēstures procesu ierosmē un norisē un turpina būt nozīmīgs priekšnote...

 • publication . Doctoral thesis . 2005
  Open Access Latvian
  Authors:
  Krogzeme-Mosgorda, Baiba; Latvijas Universitāte;

  Advisor: Ieva Kalniņa

5 research outcomes, page 1 of 1