Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
538 research outcomes, page 4 of 54
 • other research product . 2012
  Open Access English
  Authors:
  Procházka, Tomáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce poskytuje celistvý pohled na vývoj velštiny ve Velké Británii od příchodu keltů až po současnost a na základě zkoumaných skutečností se pokouší konstatovat její udržitelnost. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část podává svědectví o příchodu kel...

 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Hertlová, Barbora;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce pojednává o historii divadelnictví v Mostě od roku 1911. V práci je také zmíněna historie a osud Mostu, který přišel o své původní budovy a atmosféru, aby ustoupil těžbě uhlí. Vystavěn byl Most zcela nový se všemi zařízeními a budovami, které k městu pat...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Málková, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce je zaměřena na technologii výroby středověké keramiky 13. 15. století v Čechách a na Moravě. Zabývá se technologickými aspekty výroby středověké keramiky na základě archeologické, petroarcheologické, keramologické a etnografické literatury. Sledované a ...

 • other research product . 2010
  Open Access Czech
  Authors:
  Kopsová, Miroslava;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá historií populárního spotru - basketbalu. První část je věnována historii světového basketbalu. Další část se zabývá historií československého basketbalu. První část historie píseckého basketbalu je od třicátých let do roku 1996. Další sezony jsou již v ...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Frolík, Jiří;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se věnuje historii japonského komiksu od konce 19. století do roku 1989. Začátek práce se věnuje umělcům klasického japonského umění a jejich experimentům se sekvenčním uměním. Pak se zabývá "prvními krůčky" komiksových kreslířů ovlivněných americkým novinový...

 • other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Helebrant, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  komplexní rozbor odpovědnosti subjektů v oblasti řízení letového provozu. První část obsahuje popis historického vývoje této právní oblasti, následuje popis mezinárodních organizací a vlastní vymezení a rozbor odpovědnosti subjektů. Poslední část spočívá v aplikaci před...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Janoušková, Alena;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce je věnovaná Základní umělecké škole Plzeň - Chválenická a má za úkol zmapovat její vývoj od samotných počátků až po současnost. Tomu jest také věnována celá první kapitola. Druhá kapitola popisuje činnost 4. ZUŠ. Jednotlivě se zaobírá vyučovanými o...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Štramberský, Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  Country: Czech Republic

  Předmětem bakalářské práce je statický návrh nádrže čističky odpadních vod, dimenzování a posouzení konstrukčních části na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Součástí projektu je i výkresová dokumentace. Cílem práce je navrhnout nádrž tak, aby v ní nevznik...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Forstová, Lada;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce je věnovaná historii kláštera premonstrátek v Chotěšově. Popisuje dějiny od jeho založení po současnost. Představuje premonstrátský řád a jeho zakladatele sv. Norberta, zakladatele kláštera blahoslaveného Hroznatu a jeho sestru Vojslavu. Popisuje také život v kláš...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Kůs, Libor;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce se věnuje historii zahraniční migrace v Plzeňském kraji a Horní Falci od roku 1918 po současnost se zaměřením se na evropskou migrační krizi. Práce v sobě spojuje geografický a politologický náhled na zkoumané téma a snaží se být přínosem oběma těmto věd...

538 research outcomes, page 4 of 54