Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
38 Research products, page 1 of 4

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • Finnish
 • Jyväskylä University Digital Archive

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Motoko Ishikawa;
  Publisher: Kasvun ja vanhenemisen tutkijat
  Country: Finland

  nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kaisa Kyläkoski;
  Publisher: Tekniikan historian seura ths ry
  Country: Finland

  Kirja-arvostelu Mats Fridlund, Mila Oiva & Petri Paju (toim), Digital Histories: Emergent Approaches within the New Digital History, Helsinki University Press, 2020, 360 sivua, ISBN (PDF): 978-952-369-021-9, https://doi.org/10.33134/HUP-5

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Tuomas Pakarinen;
  Publisher: Tekniikan waiheita
  Country: Finland

  Kirja-arvostelu: Boxes – A Field Guide. Edited by Susanne Bauer, Martina Schlünder & Maria Rentetzi. Mattering Press, 2020.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Piirainen, Marjukka;
  Publisher: Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry.
  Country: Finland

  Artikkelissa tarkastellaan puutarhaviljelyn yleistymistä ja puutarhaneuvonnan vastaanottoa maamme syrjäseudulla 1900-luvun aikana. Suomalaisen puutarhakulttuurin ydinalue sijoittuu Etelä- ja Lounais-Suomeen, jossa väestön varallisuus, sivistystaso ja ilmasto mahdollisti...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kaisa Hiltunen;
  Publisher: Lahikuva
  Country: Finland

  Kirja-arvostelu teoksesta Anna Westerstahl Stenport & Arne Lunde (toim.) (2019) Nordic Film Cultures and Cinemas of Elsewhere. Edinburgh: Edinburgh University Press, 389 s. nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Ritva Takkinen; Juhana Salonen; Anna Puupponen; Henri Nieminen;
  Publisher: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
  Country: Finland

  Artikkeli käsittelee suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen korpusten luontia CFINSL-projektissa (Corpus project of Finland’s sign languages, Suomen viittomakielten korpusprojekti). Viittomakielillä ei ole kirjoitettua muotoa, joten korpusten laatiminen vaatii...

 • Publication . Article . 2019
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Sari Sulkunen; Minna-Riitta Luukka; Johanna Saario; Tommi Veistämö;
  Publisher: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry.
  Country: Finland

  Lukion opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus, 2015) on sisällytetty Monilukutaidot ja media -aihekokonaisuus, jossa monilukutaito määritellään taitoina tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä. Jokaisen opettajan odotetaan opettavan oman tiedonalansa tekstitaitoj...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Hilkka Paldanius;
  Publisher: Kotikielen Seura
  Country: Finland

  Artikkelissa selvitetään tiedonalakohtaisten tekstitaitojen viitekehyksessä, miten lukiolaisten historian esseissä rekontekstualisoidaan aineistona olevia historiallisia -dokumentteja ja miten dokumentteja selostavat ja niitä tulkitsevat esitykset eroavat toisistaan. Ai...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Mikkola, Kati;
  Country: Finland

  Tarkastelen artikkelissa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) arkiston suhdetta kouluihin: sitä, missä rooleissa opettajat ja oppilaat ovat toimineet perinteen ja nykykulttuurin tallentamisessa 1800-luvulta tähän päivään ja millaisia tavoitteita SKS:llä on eri aikoin...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Ojala, Jari; Räihä, Antti; Karonen, Petri;
  Publisher: Suomen merimuseo ; Suomen merihistoriallinen yhdistys
  Country: Finland

  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ulkomaalaisten laivojen merkitystä Suomen ulkomaankaupassa 1700–1800-luvuilla. Meritse kulkeneen Suomen viennin ja tuonnin kokonaiskuva on ollut kyseisellä ajanjaksolla pitkään vaikeasti hahmotettavissa, sillä ulkomaalaisen tonniston me...