Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
27,215 research outcomes, page 1 of 2,722
 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  4 fangstgroper på et lite fjellplatå sør for høyde 141.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Møre og Romsdal fylke;
  Publisher: Askeladden

  Søkk i terrenget, mellom 40 og 50 cm dyp. 5 m i diameter. 6 cm torv og røtter over 6 cm trekull (treart ikke bestemt) og 5cm rødoransje silt (natur). Ligger på en tørr rabbe i skogen, kringvokst av mellomstore furu, en stor rak einer og i midten vokser det en liten bjør...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Trøndelag fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Tjønnglupegga

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  Stor stein, spesiell fasong, 4 x 8 m. Kvite kvartssteiner har tidligere ligget oppå steinen, nå nedfalt. Sannsynlig helligplass. Etter tradisjon, hellig plass når hvit kvartstein er på stedet. Steinen ligger fritt med godt utsyn. Ellers vites ikke noe mer om denne plass...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Vestland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Utgravinger foretatt av Universitetsmuseet i Bergen (daværende Bergen Museum) i forbindelse med plan for etablering av tusenårssted. Ved gravearbeid ble det påvist bosetningsspor, som utløste en sikringsgraving i 2001. Under denne undersøkelsen ble det funnet omfattende...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Vestfold og Telemark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Vektlodd i bly 25 gram

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  En semi-firkantet steinstruktur bygget av rundt naturstein i svært varierende størrelse. Strukturen har to hjørner på den siden vekk fra land, mens på landsiden virker den mer forstyrret og har en mer uklar form. I land-enden av strukturen er en større naturlig stein. S...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Troms og Finnmark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Tuftefelt beliggende på flate mellom to bergrygger, mellom 16 og 12 meter over havet. En del flere anomalier i området. Må kontrolleres i felt.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Troms og Finnmark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Ishavsskuta «Maiblomsten» ble bygd i 1911 på et verft utenfor Kragerø og oprinnelig eid av J. Eide, Florø. Båten bli senere ombygget i Florø for ishavsfangst / selfangst. Thv. Brox fra Tromsø kjøpte skuta i 1915 og drev fangst på Ishavet i mange år. "Maiblomsten” var en...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Vestland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Trekolgrop observert på lidar og bekrefta visuelt i felt. Anlegg sirkulært, ytre mål 8 x 8 meter, grop i midten på omlag 1,8 x 1,8 m. Djupne 80 cm. Trekollag påvist med sonderingsbor.

27,215 research outcomes, page 1 of 2,722