Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
22 research outcomes, page 1 of 3
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Bidovec Sinković, Maria;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete

  Valvasorja lahko na več ravneh povežemo s pojmom "prihodnost". Izhodišče je nekaj znanih podatkov iz njegovega življenjepisa, nekaj listin, s katerimi razpolagamo, in seveda to, kar nam o sebi razkriva on sam, predvsem skozi svoje glavno delo Slavo vojvodine Kranjske. N...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Pogačar, Timothy;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete

  Prispevek opisuje zgodovino revije Slovene Studies in predstavlja ideje za njeno prihodnost. Revija je strokovno glasilo Društva za slovenske študije (Society for Slovene Studies, SSS), ki ga je ustanovila skupina strokovnjakov leta 1973 v New Yorku.1 Revija je začela i...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Jezernik, Božidar;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete

  Zadnjega četrt stoletja se v slovenskem javnem diskurzu veliko govori o preteklosti, zlasti v povezavi z drugo svetovno vojno. Razprava je vroča in živa, argumenti udarni, pa - kot kaže - ne vedno najbolj prepričljivi. Saj če bi bili, bi pogled v preteklost zagotovo bil...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Klvaňová, Alena;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete

  Prispevek se osredotoča na izjemen zgodovinski fenomen slovenskega izseljevanja, ki ga predstavlja pojav aleksandrinstva, in približa glavne vzroke, zakaj so se žene in dekleta odločile za odhod od doma ter za poklice, ki so jih opravljale v Egiptu. V nadaljevanju je po...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Grdina, Igor;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete

  Prispevek tematizira razmerje med skupnostjo in jezikom kot njenim mogočim konstitutivom v srednjeveškem in zgodnjenovoveškem imaginariju. Pri tem na primeru Slovencev pokaže, kako so se identitete oblikovale na različnih ravneh in zaradi različnih dejavnikov. Jezik je ...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Hazler, Vito;
  Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

  V gradbeništvu in še zlasti v stavbarstvu je les zastopan kot osnovno ali dopolnilno gradivo, pa tudi kot konstrukcijska opora in kot dopolnilo drugim materialom. Kot gradivo se je globoko začrtal v prepoznavnost tradicionalne gradnje tako na Slovenskem kot v večini evr...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Čufar, Katarina; Horvat, Jana; Tolar, Tjaša; Berden, Tina; Merela, Maks;
  Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

  Pri arheoloških izkopavanjih na območju rimskega Navporta (danes Vrhnika), kjer so bili v letu 2005 odkriti deli različnih lesenih konstrukcij, smo raziskali skoraj 500 vzorcev lesa. Polovico vzorcev je predstavljal les jelke (Abies alba) in hrasta (Quercus sp.). Posebe...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Čufar, Katarina; Dolžan Eržen, Tatjana; Krže, Luka; Merela, Maks;
  Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

  Poslikane kmečke skrinje so pomemben del zbirk muzejskih predmetov ljudske umetnosti alpskega prostora. V Gorenjskem muzeju Kranj smo pregledali nad 30 in dendrokronološko raziskali 18 skrinj iz lesa iglavcev, pretežno navadne smreke (Picea abies). Na odsekih radialnih ...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Publisher: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Closed Access Slovenian
  Authors:
  Mihurko Poniž, Katja; Bovcon, Narvika; Trajanov, Aneta; Smrekar, Tina;

  Članek predstavi dva projekta digitalizacije in spletne predstavitve kulturne dediščine aleksandrink in različnih skupin žensk, ki so večinsko povezane s primorskim in notranjskim geografskim prostorom: v prvem primeru gre za bazo podatkov o aleksandrinkah, v drugem pa ...

22 research outcomes, page 1 of 3