Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
384 research outcomes, page 1 of 39
 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Humlová, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá historií národní házené v Čechách a na Moravě a komplexně monitoruje vznik a vývoj národní házené od jejího založení do současnosti. Historie a vznik národní házené se datuje od roku 1905, kdy byla založena první sokolská jednota. V této ...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Šalom, Filip;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu nové šestipodlažní administrativní budovy s podzemními garážemi s využitím stávajícího vjezdu budovy ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) v Praze. Jedná se o přístavbu samostatně stojící admin...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Přibilíková, Tereza;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce Nevšedníci je ilustrovaná kniha pro starší mládež v kombinaci s komiksovými prvky. Konceptem práce je tvorba autorské knihy zahrnující výběr tématu, jeho následná ilustrace, a nakonec finální grafické zpracování odpovídající tištěné knize. Vyprávění kni...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Santolík, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tématem mé bakalářské práce je umění v designu nábytku. Mým cílem bylo nacházet cesty, které spojují design a umění a nacházet mezi nimi určitý balanc v mé práci "bilo, nebylo". Z dlouhé umělecké historie mě zaujalo období kubismu, zejména pak kubismu, který se v Čechác...

 • other research product . 2020
  Open Access Slovak
  Authors:
  Pavelka, Jozef;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Felvidék je videohra žánru RPG odohrávajúca sa v prostredí fiktívnej sedmohradskej župy v období druhej polovice 15. storočia. Obsahuje ilustrácie prostredí a postáv. Súčasťou práce sú aj mnohé animácie. V hre možno viesť dialógy z NPC charaktermi a viesť boje s nepriat...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Novák, Daniel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Zpracovaná bakalářská práce se zabývá historií suburbanizace Česka. Jsou zde řešeny urbanizační procesy v obdobích před první světovou válkou a v období socialismu. Dále se tato práce věnuje začátkům suburbanizace na území Česka a její současnou podobou a jejími trendy ...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Vrbata, Martin;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Rigorózní práce se věnuje historii, organizaci a působnosti Vojenské policie podle aktuální právní úpravy, jako specifické policejní složky v podřízenosti Ministerstva obrany České republiky. Dále je zaměřena na vybranou problematiku přípravného řízení trestního v podmí...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Šmíd, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí polarity textu s využitím mezijazyčných transformací. Mezijazyčné transformace patří mezi metody, které umožňují přenos znalostí mezi jazyky. Konkrétně v této práci jsou použita anglická anotovaná data pro detekci polarity v české...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Bartička, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá automatickým stahováním smluvních podmínek a zásad ochrany údajů z webových stránek. Je součástí většího projektu, který se zabývá analýzou obsahu těchto stránek a potřebuje pro ni trénovací dataset. Cílem je vytvořit aplikaci, která bude schopna tento d...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Frémund, Adam;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce se zabývá použitím neuronových sítí pro zpracování přirozeného jazyka. V posledních letech se v této oblasti umělé inteligence začaly hojně využívat modely s architekturou Transformer. Právě tyto modely a~jejich struktura jsou důkladně rozebrány v t...

384 research outcomes, page 1 of 39