Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
1,600,285 Research products, page 1 of 160,029

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • Open Access

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access
  Authors: 
  Maher, Eamon;
  Publisher: Technological University Dublin
  Country: Ireland

  Irish studies has blossomed as a discipline over time. This flowering took root with the emergence in the 1960s and 1970s of “area studies”, or area-based programmes, which emphasised that knowledge of the literature, culture, history and diversity that shape and mould various cultures and disciplines should form an essential ingredient of university courses. Hence, French studies, peace studies, women’s studies, European studies, and postcolonial studies, to cite but a few examples, all came to the fore and proposed a broader menu for students’ delectation than had previously been the norm.

 • Other research product . Other ORP type . 2100
  Open Access
  Authors: 
  Baars, Christiaan;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Op 8 augustus 1826 werd in Elst (Utrecht) een vondelingetje ontdekt. Dit verhaal is een reconstructie en beschrijving.

 • Publication . Other literature type . 2027
  Open Access
  Authors: 
  The Olde Post Inn;
  Publisher: Technological University Dublin
  Country: Ireland

  The Olde Post inn was built in the 1800s. It opened as a post office in 1884, grocery & residence. It had a number of owners and was for some time derelict before it was renovated into a restaurant with accommodation in early 1990s. It has been run as a restaurant since and was taken over by Gearoid & Tara Lynch in November 2002. Since then it has gone under further refurbishment and been extended to include two Hampton Conservatories. To have a complete dining experience, it is not just about the food or wine it is about the whole package. From the moment that you arrive and are made to feel welcome, been given sincere genuine hospitality right through to a meal which incorporates the very best products to create great but exquisite flavours. https://arrow.tudublin.ie/menus21c/1427/thumbnail.jpg

 • Publication . Other literature type . 2027
  Open Access
  Authors: 
  Tannery;
  Publisher: Technological University Dublin
  Country: Ireland

  Since Paul and Máire Flynn opened The Tannery in 1997, it has become one of the most original and welcoming experiences in Irish food. What makes it special? There is Paul’s cooking, of course – his fresh Waterford produce, ever-changing menus and mouth-watering focus on flavour. There are cosy chats in the wine bar, warm and welcoming service from expert staff, a bright and buzzy atmosphere at the tables. There is our unique location in the seaside town of Dungarvan, a stone’s throw from the Copper Coast and Comeragh Mountains. But most of all, there is the Tannery’s knack for serving up that most important of ingredients: a great time. https://arrow.tudublin.ie/menus21c/1221/thumbnail.jpg

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Bureau voor Archeologie;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor aanleg van recreatie- en natuurgebied in de Polder Groot-Mijdrecht te Vinkeveen.

 • Publication . Other literature type . 2024 . Embargo End Date: 03 Jun 2024
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Bureau voor Archeologie;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureauonderzoek voor het opstellen van een programma van eisen archeologische begeleiding.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Jong, C. de (Bureau voor Archeologie);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Dorp 135 te Benschop.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Boer, A. de (Bureau voor Archeologie);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor de Donksestraat te Den Dungen.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Bureau voor Archeologie;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor een bouwplan op enkele percelen bij Lodderhoeksestraat 11 te Angeren. Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Rijn-Maasdelta', in de landschapszone stroom- en crevasseruggen. Het plangebied ligt tussen de Waalbeek en de Malburgen beddinggordels die afzettingen hebben gevormd in de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd. Mogelijk lopen crevasse-afzettingen van deze beddinggordels door tot in het plangebied. In het plangebied kunnen archeologische resten uit de Bronstijd en jonger aanwezig zijn gerelateerd aan bewoning, economie, infrastructuur, rituelen en begravingen. In de 18e, 19e en de eerste helft van de 20e eeuw is het plangebied onbebouwd en uit deze periode worden alleen resten gerelateerd aan agrarische activiteiten verwacht. In het plangebied zijn zes boringen gezet. Hieruit blijkt dat de natuurlijke ondergrond bestaat uit, van diep naar ondiep, rivierafzettingen van het Pleistocene terras X, Vroeg Holocene oeverafzettingen, komafzettingen, en crevasse- of oeverafzettingen van de Malburgen of Waalbeek beddinggordel. In de top van de crevasse- of oeverafzettingen heeft zich een cultuurlaag gevormd (ook wel “archeologische laag”). Deze cultuurlaag is aanwezig in het centrale en noordelijke deel van het plangebied. De top van het pakket ligt op 50 tot 60 cm-mv. In de cultuurlaag bevinden zich geen dateerbare indicatoren. De cultuurlaag is waarschijnlijk ontstaan in de Middeleeuwen of Nieuwe tijd. Gezien de ouderdom van de crevasse- of oeverafzettingen kunnen echter ook oudere archeologische resten (uit de Bronstijd en jonger) aanwezig zijn. Wij adviseren aanvullend archeologisch onderzoek uit te laten voeren om nader te bepalen of sprake is van behoudenswaardige archeologische resten. We bevelen aan dit onderzoek uit te laten voeren als een archeologisch proefsleuvenonderzoek.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Bureau voor Archeologie;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor de ontwikkeling van enkele percelen ter hoogte van de Leyenseweg 38 te Bilthoven. Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Noordelijk zandgebied', in de landschapszone dekzandvlakten, ten westen van de Utrechtse Heuvelrug. De geomorfologische kaart plaatst het plangebied in gordeldekzandwelvingen. Het plangebied ligt waarschijnlijk op de rand van een veenontginning uit het eind einde van de Late Middeleeuwen of uit het begin van de Nieuwe tijd. De Leyenseweg is de noordelijke grens van het laatste ontginningsblok ‘Het Nieuwe veen’. Mogelijk is het gebied ten noorden van deze weg (dus het plangebied) ook nog als veenontginning ontwikkeld. Begin 19e eeuw is het plangebied deels in gebruik als bouwland en deels als boomgaard. Sinds eind 20 eeuw is het westelijke plangebied bebouwd en is het oostelijke deel in gebruik als volkstuinencomplex. Omdat de landschappelijke ontwikkeling niet duidelijk is, en evenmin de aard en intactheid van het bodemprofiel, is de archeologische verwachting op basis van het bureauonderzoek breed en kunnen archeologische resten uit alle archeologische perioden aanwezig zijn. Door veenbedekking is het plangebied aan het einde van de prehistorie (IJzertijd, Romeinse tijd) en in de Vroege Middeleeuwen vermoedelijk slecht geschikt geweest voor bewoning. Dat betekent dat hoofdzakelijk archeologische resten uit de periode Paleolithicum tot en met Bronstijd en uit de periode Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd kunnen worden verwacht. In het plangebied zijn dertien handboringen gezet. Deze bevestigen dat de natuurlijke bodemopbouw bestaat uit dekzand. Op het dekzand ligt een humeus pakket dat in een groot deel van het plangebied is omgewerkt. In twee boorprofielen zijn resten van podzol B-horizonten aanwezig. In drie boorprofielen is de A-horizont waarschijnlijk nog deels intact. In totaal gaat het om vier boorprofielen die aaneensluitend liggen in een zone in het noordoosten van het plangebied waar sprake is van een potentieel archeologisch sporenniveau.