Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
26,367 Research products

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • 2018-2022
 • Publications
 • Other research products
 • Norwegian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Mynt, engelsk longcross , skadet

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Kullgrop registrert ved bruk av LIDAR

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Viken fylkeskommune;

  Helleristningsfelt. 2022: Fem skipsfigurer på en SØ-vendt skråflate i en bratt skråning i tett skog. Ristningsflata utgjør øvre halvdel av en bratt bergvegg, nedre del består av en bratt, stedvis loddrett, 3-4 meter høy flate. På oversiden av feltet er det en stor berghylle der det ligger flere steinblokker, den største ligger ca. sju meter NV for ristningene. Berget har en svært forvitret overflate, og flere figurer er fragmenterte eller har utydelige detaljer. Det er også en del mulig hugde linjer i berget, antagelig er det rester av flere fragmenterte figurer på bergflata. Skipsfigurene er hugget under hverandre, fire er orientert NØ-SV, det nederste N-S. Det øverste skipet har kjøl- og relingslinje, enkle stevner, 13 mannskapsstreker og sikksakk-spanter. Også det nest nederste skipet har spor etter kjøl- og relingslinje, men linjene er utydelige og fragmenterte. Figuren har trolig hatt dobbel stavn mot NØ, har spor av to mulige mannskapsstreker og mangler SV-stavn. Bevart lengde 72 cm. De to midtre og det nederste skipet har kun enkel kjøllinje. En av de midtre har en buet linje som krysser kjøllinja, men det er uvisst om denne har utgjort en del av skipet eller bør regnes som en separat figur. Lengde 22 cm. Den andre har dobbel stavn mot NØ og spor av minst ti mannskapsstreker, hvorav to kan utgjøre beina til en mulig, men utydelig menneskefigur. Skipene med total lengde bevart har største lengde 35-74 cm.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Kullgrop registrert ved bruk av LIDAR

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Innlandet fylkeskommune;

  Fangstgrop registrert digitalt fra data fra flybåren laser. Må kontrollregistreres i felt.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Mynt, sølv. Mulig klipp av mynt. slitt, men har kurvatur og ytre sirkel som tyder på myntklipp.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Agder fylkeskommune;

  Ein from mann som heitte Lidvor, gjekk alltid fastande til kyrkje. Endå om han hadde lang veg å gå, åt han aldri nokon ting mat før han var komen heim att. Ein gong då han var på veg heim frå kyrkje, og han berre hadde godt og vel ein kilometer heim, vart han så tyrst. Han sette seg ned og sa: «Gôd gje eg hadde noko å drikke». Så sovna han. Då han så vakna att, var der sprungen fram ei kjelde. Der drakk han seg utyrst. Sidan heldt folk denne kjelda for å vere heilag. Men kjelda finst ikkje lenger. Ho har tørka inn. Amund Helland: «Norges land og folk», bd. IX Nedenes amt, 1. del, s. 580.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  tips, kullgrop synlig i Lidar

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Troms og Finnmark fylkeskommune;

  Gjemme med to reinsdyrgevir. I alt tre skyteskjul, to samlet innafor 30 meter fra gjemmet, det tredje 120 meter unna. Gjemmet plassert inn mot forhøyning på østsida av flate. De to nærmeste skyteskjulene mellom denne høyden og en liten høyde 55 meter nordnordvest, nord for sletta. Mellom denne høyden og en større rygg mot vest ligger det tredje skyteskjulet.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Agder fylkeskommune;

  Kontrollregistrering 2022: Lokalitet med én stor og to små skålgropsteiner, med henholdsvis 12, 4 og 1 skålgroper, er ikke gjenfunnet etter Fett. Hvis man følger Fetts stedsangivelse er den store steinen synlig på flyfoto 1956, men er ikke registrert ved ØK i 1965 og er trolig fjernet mellom -56 og -65. Det ble søkt etter de to mindre steinene uten hell. Ny lokalitet opprettet med status fjernet/tapt. Per og Eva Fett 1933, publisert 1941: Hananger II (bnr. 9). 1. Stor stein 70-80 m. VSV for husene, hård, knudret og svært ujevn, toppen er forholdsvis flat. 12 normale og større groper på toppen, nokså samlet. 2-3. Straks NØ for stein 1 er en ødelagt gravhaug og 5-10 m. på den andre siden ligger to små jordfaste steiner. Steinarten er hård og overflaten ujevn, med flere naturlige fordypninger. På den sydlige fire groper, på den nordlige en, alle forholdsvis store.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
26,367 Research products
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Mynt, engelsk longcross , skadet

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Kullgrop registrert ved bruk av LIDAR

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Viken fylkeskommune;

  Helleristningsfelt. 2022: Fem skipsfigurer på en SØ-vendt skråflate i en bratt skråning i tett skog. Ristningsflata utgjør øvre halvdel av en bratt bergvegg, nedre del består av en bratt, stedvis loddrett, 3-4 meter høy flate. På oversiden av feltet er det en stor berghylle der det ligger flere steinblokker, den største ligger ca. sju meter NV for ristningene. Berget har en svært forvitret overflate, og flere figurer er fragmenterte eller har utydelige detaljer. Det er også en del mulig hugde linjer i berget, antagelig er det rester av flere fragmenterte figurer på bergflata. Skipsfigurene er hugget under hverandre, fire er orientert NØ-SV, det nederste N-S. Det øverste skipet har kjøl- og relingslinje, enkle stevner, 13 mannskapsstreker og sikksakk-spanter. Også det nest nederste skipet har spor etter kjøl- og relingslinje, men linjene er utydelige og fragmenterte. Figuren har trolig hatt dobbel stavn mot NØ, har spor av to mulige mannskapsstreker og mangler SV-stavn. Bevart lengde 72 cm. De to midtre og det nederste skipet har kun enkel kjøllinje. En av de midtre har en buet linje som krysser kjøllinja, men det er uvisst om denne har utgjort en del av skipet eller bør regnes som en separat figur. Lengde 22 cm. Den andre har dobbel stavn mot NØ og spor av minst ti mannskapsstreker, hvorav to kan utgjøre beina til en mulig, men utydelig menneskefigur. Skipene med total lengde bevart har største lengde 35-74 cm.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Kullgrop registrert ved bruk av LIDAR

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Innlandet fylkeskommune;

  Fangstgrop registrert digitalt fra data fra flybåren laser. Må kontrollregistreres i felt.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Mynt, sølv. Mulig klipp av mynt. slitt, men har kurvatur og ytre sirkel som tyder på myntklipp.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Agder fylkeskommune;

  Ein from mann som heitte Lidvor, gjekk alltid fastande til kyrkje. Endå om han hadde lang veg å gå, åt han aldri nokon ting mat før han var komen heim att. Ein gong då han var på veg heim frå kyrkje, og han berre hadde godt og vel ein kilometer heim, vart han så tyrst. Han sette seg ned og sa: «Gôd gje eg hadde noko å drikke». Så sovna han. Då han så vakna att, var der sprungen fram ei kjelde. Der drakk han seg utyrst. Sidan heldt folk denne kjelda for å vere heilag. Men kjelda finst ikkje lenger. Ho har tørka inn. Amund Helland: «Norges land og folk», bd. IX Nedenes amt, 1. del, s. 580.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  tips, kullgrop synlig i Lidar

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Troms og Finnmark fylkeskommune;

  Gjemme med to reinsdyrgevir. I alt tre skyteskjul, to samlet innafor 30 meter fra gjemmet, det tredje 120 meter unna. Gjemmet plassert inn mot forhøyning på østsida av flate. De to nærmeste skyteskjulene mellom denne høyden og en liten høyde 55 meter nordnordvest, nord for sletta. Mellom denne høyden og en større rygg mot vest ligger det tredje skyteskjulet.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Agder fylkeskommune;

  Kontrollregistrering 2022: Lokalitet med én stor og to små skålgropsteiner, med henholdsvis 12, 4 og 1 skålgroper, er ikke gjenfunnet etter Fett. Hvis man følger Fetts stedsangivelse er den store steinen synlig på flyfoto 1956, men er ikke registrert ved ØK i 1965 og er trolig fjernet mellom -56 og -65. Det ble søkt etter de to mindre steinene uten hell. Ny lokalitet opprettet med status fjernet/tapt. Per og Eva Fett 1933, publisert 1941: Hananger II (bnr. 9). 1. Stor stein 70-80 m. VSV for husene, hård, knudret og svært ujevn, toppen er forholdsvis flat. 12 normale og større groper på toppen, nokså samlet. 2-3. Straks NØ for stein 1 er en ødelagt gravhaug og 5-10 m. på den andre siden ligger to små jordfaste steiner. Steinarten er hård og overflaten ujevn, med flere naturlige fordypninger. På den sydlige fire groper, på den nordlige en, alle forholdsvis store.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND