Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
32,715 Research products, page 1 of 3,272

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Other research products
 • 2018-2022
 • Norwegian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Hatlebakk, Torstein;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Irony is a complex phenomenon of human communication and due to its contextual nature has been notoriously difficult for machine learning algorithms to detect. With an established practical definition of irony based in the environment of Facebook comment sections. Used together with a Norwegian language pre-trained BERT model converted to a long version that supports longer text inputs, and a Norwegian Facebook comment dataset with contextual article and reply comment text included. It was found that the long BERT model trained on the context included inputs dataset outperformed the short BERT models trained on datasets of the same and more comments, but without the contextual information encoded. Master's Thesis in Information Science INFO390 MASV-INFO

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Skivefibel med noe forgylling

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  S-fibula i kobberlegering, den er skadet og bøyd. Fibulaen er 3 cm lang og 1,7 cm bred.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Vestfold og Telemark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Mindre brynesteinsbrudd med uslehaug. Det ligger et nyere-tids veisystem deler av veien opp fjellet.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Vestfold og Telemark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Dagstrosse med stoll og berghald. Ca. 50 m inne i en smal kløft er det fjernet løsmasser i form av en dagstrosse sørover. Den ender i en delvis med store steiner gjenrast mundloch med en fin fortømret stoll videre mot syd langs gangdraget. Jfr. Burvald lok 2004. Innlagt fra skrivebord på grunnlag av Ingulv Burvalds kartlegging og beskrivelser av bergverksminner. Deler av sidene i Burvalds tidligere registreringsarbeid og forarbeid til boken om det eldgamle bergverket på Tråk er tilgjengeliggjort for fylkeskommunen for innlegging i Askeladden. Se også: Burvald, Ingulv 2018: Trachenbergk Bergwerck, Kongens seigerhytte og Traag Mines Ltd. I Bamble, og Mynten i Skien. Telemark 1542-1908. Eget forlag, Stathelle 2018.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  Beliggende på en flat lyngbevokst mo med furu og bjørk: Fangstgrop orientert NV-SØ, avlang. Tydelig søkk i bunnen. Delvis tydelige voller i sør, men konturløse. Ytre mål m voll: 6 m x 4 m. Stor bjørk o nord, selve gropa er bevokst med lyng og einer.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Rogaland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  To kullgroper påvist ved overflatesøk. Begge to ligger på sørsiden av turstien som går ut mot dagsturhytta Kaurebu, på et litt avflatet platå i et ellers veldig bratt terreng. Gropene er ikke godt synlige i terrenget pga vegetasjon, men har tydelige groper. Antydning til voll på den ene. Prøver ble tatt ut fra begge gropene for videre analyser.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Vestfold og Telemark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  (feltnr 1103) Steingjerde i form av en steinrekke på eiendomsgrense. 40-50 cm bredt, opp til 50 cm høyt.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Trøndelag fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Rektangulært blysøkke. 3,8x1x0,9. Noe smalere i hver ende. I den ene enden er det et hull. 38 gram. Funnet av metalldetektorist ved Fløanvegen på Skatval, Stjørdal. Funnet på 5 cm i åker.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Funn av en bit flint i prøvestikk. Det ble prøvestukket tett på flaten uten at det ble gjort flere funn.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
32,715 Research products, page 1 of 3,272
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Hatlebakk, Torstein;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Irony is a complex phenomenon of human communication and due to its contextual nature has been notoriously difficult for machine learning algorithms to detect. With an established practical definition of irony based in the environment of Facebook comment sections. Used together with a Norwegian language pre-trained BERT model converted to a long version that supports longer text inputs, and a Norwegian Facebook comment dataset with contextual article and reply comment text included. It was found that the long BERT model trained on the context included inputs dataset outperformed the short BERT models trained on datasets of the same and more comments, but without the contextual information encoded. Master's Thesis in Information Science INFO390 MASV-INFO

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Skivefibel med noe forgylling

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  S-fibula i kobberlegering, den er skadet og bøyd. Fibulaen er 3 cm lang og 1,7 cm bred.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Vestfold og Telemark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Mindre brynesteinsbrudd med uslehaug. Det ligger et nyere-tids veisystem deler av veien opp fjellet.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Vestfold og Telemark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Dagstrosse med stoll og berghald. Ca. 50 m inne i en smal kløft er det fjernet løsmasser i form av en dagstrosse sørover. Den ender i en delvis med store steiner gjenrast mundloch med en fin fortømret stoll videre mot syd langs gangdraget. Jfr. Burvald lok 2004. Innlagt fra skrivebord på grunnlag av Ingulv Burvalds kartlegging og beskrivelser av bergverksminner. Deler av sidene i Burvalds tidligere registreringsarbeid og forarbeid til boken om det eldgamle bergverket på Tråk er tilgjengeliggjort for fylkeskommunen for innlegging i Askeladden. Se også: Burvald, Ingulv 2018: Trachenbergk Bergwerck, Kongens seigerhytte og Traag Mines Ltd. I Bamble, og Mynten i Skien. Telemark 1542-1908. Eget forlag, Stathelle 2018.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  Beliggende på en flat lyngbevokst mo med furu og bjørk: Fangstgrop orientert NV-SØ, avlang. Tydelig søkk i bunnen. Delvis tydelige voller i sør, men konturløse. Ytre mål m voll: 6 m x 4 m. Stor bjørk o nord, selve gropa er bevokst med lyng og einer.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Rogaland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  To kullgroper påvist ved overflatesøk. Begge to ligger på sørsiden av turstien som går ut mot dagsturhytta Kaurebu, på et litt avflatet platå i et ellers veldig bratt terreng. Gropene er ikke godt synlige i terrenget pga vegetasjon, men har tydelige groper. Antydning til voll på den ene. Prøver ble tatt ut fra begge gropene for videre analyser.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Vestfold og Telemark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  (feltnr 1103) Steingjerde i form av en steinrekke på eiendomsgrense. 40-50 cm bredt, opp til 50 cm høyt.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Trøndelag fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Rektangulært blysøkke. 3,8x1x0,9. Noe smalere i hver ende. I den ene enden er det et hull. 38 gram. Funnet av metalldetektorist ved Fløanvegen på Skatval, Stjørdal. Funnet på 5 cm i åker.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Funn av en bit flint i prøvestikk. Det ble prøvestukket tett på flaten uten at det ble gjort flere funn.