Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
177,576 Research products, page 1 of 17,758

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Other research products
 • Norwegian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Posten langs hovedpostruta Oslo - Stavanger ble ført med rytter til hests langs denne postruta fra 1650 til 1805. Jf. skriftlig fortelling og kartfesting gjort av vegsjef Johannes B. Irgens, arkivert ved Statens vegvesen Vegmuseet.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Rogaland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Lokaliteten består av en funnførende sjakt, samt en rydningsrøys som ligger like SØ for sjakten. Det ble funnet to kokegroper, en grop og et dyrkningslag i sjakten. Det ble også gjort funn av en kjerne av flint i sjakten. Den arkeologiske registreringen ble gjennomført av Rogaland fylkeskommune 2022.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Gangveg, dels oppmurt ved å tilrettelegge ur-steiner. Gangvegen fører fra Linhåmmåren (Linhommeren) opp til et dyrka jorde øverst i Kyrdalen, der en kan fortsette videre innover Skråstadheiane. Merka som turløype. Gangvegen var brukt til å drive buskapen opp til beite oppe på Skråstadheiane, og buskapen blei også melka der oppe på heia. Melka måtte bæres ned til gards både morgen og kveld om sommeren. Navnet Kyrdalen har sammenheng med Kyrtjønn der kyr eller kyrr betyr vindstille.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Nordland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Ring, funnet under metallsøk.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Trøndelag fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Spinnehjul i bly. Flatt på en side, konisk og med innrissede linjer på den andre siden. Funnet i åker på 10 cm dybde den 28.04.22.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  Steingjerde, 0,6 m høyt, 10 m langt, 3-4 store stein stabla i høyden. Gjerdet har trolig vært lengre, men er med tiden blitt fjernet av nyere aktiviteter i området. Nedre del av gjerdet godt tilgrodd, ellers mye mose og lav på steinene. Ligger parallelt med ei nyere dreneringsgrøft og i kant av granplantefelt. Gjerdet ligger på sørsiden siden av grøfta og følger dagens eiendomsgrense. Usikker alder og fredningsstatus.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  1974: 30m NØ for ID 48982, på lav bergkolle: 2. Rundrøys av middels og store rundkamp, avrundet og markert med fotkjede i S og V. På toppen er det en rundkamp med jevnt avrundet overflate, d 0,9m. I N-kant er det en trekantet steinblokk, h 1,3m, br 0,7m. Haugen er tett bevokst med gress, furu, einer. D 11m, h 0,8m. 2022: Gravrøys. Tydelig markert, uklart avgrenset. God utsikt i retning Ø. I V-del går det en tursti, orientert N/S-retning. Bevokst med gress, mose og enkelte løvtrær. To stk einerbusker i V og NV er døde. Fire meter NV for avgrensningen står det et større eiketre. I Ø, cirka 15 meter fra avgrensingen går det en større steinmur, orientert i N/S-retning. Ø for denne begynner dyrket. Formen på gravminnet er tilnærmet sirkulær men noe utfordrende å avgrense, særlig i N-del. Diameter: 10 meter. Høyde: 0,5 meter.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Trøndelag fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Fangstgrop innmeldt av finner 27.1.2022 og stedfestet fra laserskann.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  2021: Metallsøk, 19.06.21: Kleshekte i forgylt sølv. Trolig førreformatorisk.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Spennefragment med dekor