Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
4 Research products, page 1 of 1

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Other research products
 • Czech
 • Rural Digital Europe

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Lucia Ditmarová;
  Publisher: Sciendo

  In 2015, the National Centre of Culture and Further Education (NOC) as one of the memory and archive institutions joined the single platform for the preservation, long-term archiving and disclosure of the information potential of cultural heritage collections. The text ...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Jan Kraut;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
  Country: Czech Republic

  Český venkov v uplynulých dvou stoletích prošel řadou změn, ty se v tomto různorodém prostoru mnohdy liší – jak vlivem na podobu prostoru, tak mírou transformace společnosti. Příspěvek mapuje dopady těchto změn na situaci venkovského osídlení v severovýchodní části repu...

 • Other research product . 2016
  Open Access Czech
  Authors: 
  Valentová, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tématem mé diplomové práce je Zámek Kozel - v minulosti a současnosti. Nejprve se věnuji historii zámku a šlechtickým rodům Černínů a Valdštejnů. Následně se zaměřuji na situaci po roce 1945, kdy byl zámek konfiskován, připadl do vlastnictví státu a bylo rozhodnuto o tv...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Plzák, Jindřich;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá základní aplikací trojrozměrného digitálního prostředí v archeologii. Práce je převážně o metodách a možnostech dokumentování artefaktů a památek za pomoci moderních technologií, které zatím nejsou zcela běžně využívané v archeologickém bádání a v t...