Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
66 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Lise;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway
  Country: Norway

  Avhandlingen undersøker prosesser som er virksomme i kunnskapsproduksjonen i det tverrfaglige fagmiljøet og i formidlingen ut mot publikum ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Dette gjør den ved å studere hva som skjer i møter på museets utendørs kunnskaps...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mønness, Erik Neslein (Inland Norway University of Applied Sciences);
  Country: Norway

  Dette er datasett til til et prosjekt: Medborgerundersøkelsen Innlandet 2013. Prosjektet hadde til hensikt å kartlegge synspunkter på temaer innen regional utvikling i Innlandet. Det gjelder temaer som politikk og demokrati, økonomisk og sosial utvikling, samt medier og...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Laxaa, Ørjan;
  Publisher: The Oslo School of Architecture and Design
  Country: Norway

  «Liv Lagra» er et utforskende designprosjekt om immateriell kulturarv i kystsamfunn i Nordland. Prosjektet tar utgangspunkt i fiskeværet Røst i Lofoten som en case study, og undersøker hvordan den rike kulturarven som eksisterer i kystsamfunnene kan videreføres mellom g...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lars Gunnar Briseid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget
  Country: Norway

  Author's version of an article published in the journal: Norsk pedagogisk tidsskrift. Also available from the publisher at: http://www.idunn.no/ts/npt/2011/03/art02 Målet med studien var å undersøke om bruk av praktisk-estetiske virkemidler i et felles prosjekt mellom u...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jan Thomas Kobberrød;
  Country: Norway

  «Paripolitikken» frem til 1928 har vært et sterkt omdiskutert tema i norsk økonomisk politisk historie. Denne artikkelen gjennomgår sentrale bidrag i debatten, i et politisk perspektiv. Sentrale spørsmål blir dermed: Hvordan har beslutningsprosessen frem til 1928 blitt ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gutiérrez, Regina Valdés;
  Persistent Identifiers
  Publisher: OsloMet - Storbyuniversitetet
  Country: Norway

  In 1960, the Mexican government, through the Secretary of Public Education (SEP), implemented a policy of standardized textbooks for all. Every school student in the country, be they in public or private education, would receive a textbook for each subject of every grad...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stensgaard, Kari;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Rapporten dokumenterer fotografering og registrering i et seterområde i Sjodalen i Vågå i 2019. Arbeidet refererer til et etnologisk registreringsarbeid utført samme sted 50 år tidligere, i 1969. Seterhus og seterbruk betraktes i et 50 års tidperspektiv, men også i nåti...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  I forbindelse med anleggsarbeider for anleggelse av nytt hovedgateløp i Bjørvika-byen, Oslo, er det igangsatt et miljøovervåkningsprogram for å dokumentere bevaringstilstand og bevaringsforhold i kulturlag i området. Flere miljøbrønner var i drift ved oppstart, men pga....

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Danbolt, Marte Storhaug;
  Publisher: Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
  Country: Norway
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Rapporten oppsummerer hele perioden av overvåking av grunnvann og dens påvirkning av kulturlag under et nytt bygg Foyn eiendom i Storgata 30-32 i Tønsberg. Data for overvåkningen er hentet fra 2 miljøbrønner, MB5 og MB10, satt ned før ferdigstillelse av nytt bygg. Miljø...

66 research outcomes, page 1 of 7