Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
660 research outcomes, page 1 of 66
 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  David Rafael Moulis;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  The aim of this article is to understand the foreign influence on Iron Age Judahite sacred architecture, offering and incense altars and clay figurines in the context of the latest archaeological finds from Israel. The important discoveries from the recent years are the...

 • publication . Book . Conference object . Preprint . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Pražák, Ondřej; Přibáň, Pavel; Taylor, Stephen;
  Publisher: Accademia University Press

  Článek popisuje naší metodu pro určení změny sémantiky slov v čase (Lexical Semantic Change Detection) pro soutěž DIACR-Ita, kde jsme skončili na prvním místě. Naše metoda využívá učení bez učitele a je nezávislá na jazyce. skládá se z několika kroků: Vytvoření vektorov...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Pátková, Simona;
  Publisher: AntropoWeb
 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  Ladislav Čapek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Masaryk University Press

  Cílem příspěvku je zhodnotit více než 60letý vývoj systematického studia keramiky vrcholného a pozdního středověku v Čechách a představit základní témata a metody, které se rozvíjely v souladu s formující se disciplínou archeologie mladšího středověku. Na středověké ker...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Korelus, Pavel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
 • publication . Article . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Korelus, Pavel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Humlová, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se zabývá historií národní házené v Čechách a na Moravě a komplexně monitoruje vznik a vývoj národní házené od jejího založení do současnosti. Historie a vznik národní házené se datuje od roku 1905, kdy byla založena první sokolská jednota. V této ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Petr Jedlička;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Czech Academy of Sciences

  <jats:p>In this paper, I combine an exposition of the historical development of sociology and philosophy of science from the era of grand theories onwards, with an explication as to why the grand theories have failed. First, I trace some parallels in the history of each...

  Add to ORCID
 • Zjišťovací a záchranný archeologický výzkum ve vsi Libkovice (okres Most) v letech 1991–1999, zbořené v důsledku plánované těžby uhlí, se zaměřil také na farní kostel sv. Mikuláše zbudovaný v 90. letech 19. století. Sondáž odhalila dobře dochované zdivo původního raně g...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access
  Authors:
  František Gabriel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Masaryk University Press

  Hodnocení tří nemovitých artefaktů, získaných archeologickým výzkumem na hradě v Úštěku. Cílem je jejich datování a určení možné funkce. The paper assesses three immovable artefacts yielded by archaeological research into Úštěk Castle. The main objective was their datin...

  Add to ORCID
660 research outcomes, page 1 of 66