Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
1 Research products, page 1 of 1

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Other research products
 • 2022-2022
 • Other ORP type
 • Norwegian

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Mønness, Erik Neslein (Inland Norway University of Applied Sciences);
  Country: Norway

  Dette er datasett til til et prosjekt: Medborgerundersøkelsen Innlandet 2013. Prosjektet hadde til hensikt å kartlegge synspunkter på temaer innen regional utvikling i Innlandet. Det gjelder temaer som politikk og demokrati, økonomisk og sosial utvikling, samt medier og hva som kjennetegner innbyggernes identitet og kultur. Undersøkelsen hadde et særlig fokus på politisk samarbeid og demokrati på regionalt og lokalt nivå samt på regionalisering og regional utvikling. Det var Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer som sto bak undersøkelsen. Undersøkelsen ble støttet finansielt av Norges Forskningsråd gjennom Regionalt forskingsfond Innlandet. Hensikten med undersøkelsen var å gi bedre kunnskap til lokale og regionale myndigheter om hva innbyggerne mener om viktige spørsmål- Det var foretatt et tilfeldig utvalg på 2400 personer, blant innbyggere over 18 år i Hedmark og Oppland slik at alle kommuner og begge kjønn ble representert.