Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
1,099 Research products, page 1 of 110

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Other research products
 • HR
 • Croatian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Publication . Other literature type . Doctoral thesis . 2022
  Restricted Croatian
  Authors: 
  Rapan Papeša, Anita;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za arheologiju.
  Country: Croatia

  U disertaciji se obrađuje vremenski (avarodobno) i prostorno (međuriječje Bosuta, Vuke i Dunava) ograničena skupina nalaza i nalazišta. Prema dostupnim podatcima avarodobni nalazi s kojima raspolažemo u najvećoj mjeri vežu se uz razdoblje 8. stoljeća, međutim pojedini n...

 • Restricted Croatian
  Authors: 
  Blaženić, Ivana;
  Country: Croatia

  Poslovna inteligencija je model, koji pravilnom primjenom različite prikupljene informacije u kombinaciji sa znanjem koristi kao jak alat u razvoju organizacijske inteligencije. Znanje je ključni faktor, do kojem dolazimo transformacijom podataka u informacije. Informac...

 • Publication . Bachelor thesis . 2022
  Restricted Croatian
  Authors: 
  Zovko, Maja;
  Publisher: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. Zavod za procesno inženjerstvo. Katedra za bioprocesno inženjerstvo.
  Country: Croatia

  Temeljni je zadatak ovoga rada prikazati razvoj piva kroz povijest, procese njegove proizvodnje te kulture drevnih naroda. Pivo, kao napitak, i sama proizvodnja istoga sežu u daleku povijest. Još u drevnom Egiptu pivo je bilo osnovna hrana te je, stoga, bilo važno u raz...

 • Publication . Other literature type . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Madunić, Antonia;
  Publisher: Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet. Odsjek za hrvatski jezik i književnost.
  Country: Croatia

  This thesis is depicting narrative forms of oral literature of the Duvno region. It encompasses historical and etiological folklore narrations as well as a rewiew of church-folk heritage. Historical folklore myths are mostly concerned with sufferings that the people of ...

 • Croatian
  Authors: 
  Ivešić, Valentina;
  Country: Croatia

  The current legal frameworks, regulations and procedures in Bosnia and Herzegovina relating to culture and cultural policies are extremely complex. Powers related to culture are completely transferred from the state to the local level, and with such an administrative-le...

 • Publication . Other literature type . Master thesis . 2022
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Lozančić, Gloria;
  Publisher: Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet.
  Country: Croatia

  The island of Korčula is an undiscovered pearl of southern Dalmatia that has been writing its stories since ancient times. The town of the same name makes it richer because within its massive ramparts it hides a multitude of historical records, customs, traditions and a...

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Mišetić, Dijana;
  Publisher: Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet.
  Country: Croatia

  Rad „Motivi nematerijalne kulturne baštine u 'Prosjacima & sinovima' i trilogiji Ivana Raosa u kontekstu suvremenoga kulturalnog pamćenja” podijeljen je u deset poglavlja, a započinje Uvodom u kojem se objašnjava pojam nematerijalne kulturne baštine, zapažaju interferen...

 • Publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Kovačević, Luka;
  Publisher: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković".
  Country: Croatia

  Završni rad obrađivao je temu religioznosti i simbolike u kamenom dobu. Obuhvaća razvoj simbolike kroz razdoblja paleolitika, mezolitika i neolitika. Rad je pobliže pojasnio pojam religije i religioznosti te je predstavio rituale, ukope i umjetnost koja se smatra simbol...

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Tatai, Dominik;
  Publisher: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku.
  Country: Croatia

  Tradicijska glazba dio je svakoga naroda i njegove kulture. Ona opisuje razne životne i kulturne vrijednosti koje su se prenosile generacijama kroz razne oblike pjesama, plesa i glazbala. Tradicijska glazba od samih početaka svakodnevno razvija glazbene sposobnosti poje...

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Pongrac, Patricia;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Tekstilno-tehnološki fakultet. Zavod za dizajn tekstila i odjeće.
  Country: Croatia

  Kroz teorijski dio ovog završnog rada koji se bavi poviješću Španjolske vidi se utjecaj raznih kultura na tradicionalno španjolsko odijevanje što je detaljnije objašnjeno i prikazano. Španjolsko tradicionalno odijevanje je jako raznoliko i teško ga je definirati ukratko...