Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
144 Research products, page 1 of 15

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Other research products
 • HR
 • ODRAZ - Open Repository of the University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Publication . Other literature type . Doctoral thesis . 2022
  Restricted Croatian
  Authors: 
  Rapan Papeša, Anita;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za arheologiju.
  Country: Croatia

  U disertaciji se obrađuje vremenski (avarodobno) i prostorno (međuriječje Bosuta, Vuke i Dunava) ograničena skupina nalaza i nalazišta. Prema dostupnim podatcima avarodobni nalazi s kojima raspolažemo u najvećoj mjeri vežu se uz razdoblje 8. stoljeća, međutim pojedini n...

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Parat, Josip;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za arheologiju.
  Country: Croatia

  Cilj ovog rada jest vrednovati obiteljske i izvanobiteljske odnose zabilježene na grobnim spomenicima koji su pronađeni na tlu rimske provincije Donje Panonije i potječu iz razdoblja principata. Pored kronološkog i geografskog, glavni kriterij za izbor građe jest utvrdi...

 • Publication . Master thesis . 2022
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Vukić, Patrick;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za povijest.
  Country: Croatia

  Predmet istraživanja ovog diplomskog rada bio je historijsko-geografski razvoj Turopolja. Izborom i pregledom odabrane literature i izvora pristupilo se izradi diplomskog rada. Rad je, uz uvod i zaključak, podijeljen na 4 cjeline: Prirodno-geografska obilježja, Društven...

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Siništaj, Brigita;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku.
  Country: Croatia

  Rad se bavi likom i djelom Osmana Hamdi Beya, poznatog arheologa, muzeologa i slikara Osmanskog Carstva koji je rođen 1842. i umro 1910. godine. S obzirom da je kontekst vremena jako važan za razumijevanje Osmana Hamdija rad se bavi analizom događaja u 19. stoljeću. Obu...

 • Restricted Croatian
  Authors: 
  Puž, Mateja;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.
  Country: Croatia

  Inovativni koncept upravljanja znanjem usvaja sve veći broj ustanova i poduzeća. Zbog sve većih izazova s kojima se susreću baštinske ustanove potrebne su promjene organizacijske kulture, korištenje suvremenih informacijskih tehnologija i ljudskog kapitala. Implementaci...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Knego, Paula;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za anglistiku.
  Country: Croatia

  Arheologija je znanost od velikog društvenog interesa; ona proučava ljudsku povijest i kulturu na temelju materijalnih ostataka. Ovaj se rad bavi arheološkim tekstovima i arheološkom terminologijom te problemima koji se pojavljuju pri njihovu prevođenju. Arheologija ima...

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Šakić, Sanja;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za komparativnu književnost.
  Country: Croatia

  Rad se bavi prozom suvremenog srpskog pisca Davida Albaharija polazeći od teze da se u njegovu opusu očitava sumnja u svaku diskurzivno utemeljenu stvarnost, neovisna o sociopolitičkoj zbilji. Uočava se da problemski odnos historije i književnosti kao pripovjednih disku...

 • Publication . Other literature type . Master thesis . 2022
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Zitouni, Samia;
  Country: Croatia

  Kulturna baština glavni je element kulturnog turizma, a način na koji je predstavljamo i interpretiramo treba biti u fokusu interesa svih dionika kulturno turističkog tržišta. Kulturni turist želi upoznati kulturu i identitet zajednice koju posjećuje, po mogućnosti na i...

 • Restricted Croatian
  Authors: 
  Balković, Eva;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju.
  Country: Croatia

  Proljetna proslava Hıdırellez obilježava se u Turskoj početkom svibnja te uključuje različite običaje, rituale i događanja s ciljem osiguravanja plodnosti, dobrobiti i prosperiteta zajednici, obiteljima i pojedincima kao i usjevima i stoci. Premda se ova proslava tradic...

 • Publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Mandić, Ethem;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za komparativnu književnost.
  Country: Croatia

  Tema rada je problem žanra političkog romana, odnosno prisutnost „političkoga“ u romanima južnoslavenske književnosti, prije svega u interkulturnom društvenom kontekstu sa fokusom na crnogorsko-srpske pisce, kao i u kontekstu suvremene povijesti jugoistočne i srednje Eu...