Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
63 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . Doctoral thesis . 2022
  Open Access Croatian
  Authors:
  Šakić, Sanja;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za komparativnu književnost.
  Country: Croatia

  Rad se bavi prozom suvremenog srpskog pisca Davida Albaharija polazeći od teze da se u njegovu opusu očitava sumnja u svaku diskurzivno utemeljenu stvarnost, neovisna o sociopolitičkoj zbilji. Uočava se da problemski odnos historije i književnosti kao pripovjednih disku...

 • publication . Thesis . Doctoral thesis . 2021
  Restricted Croatian
  Authors:
  Krunoslav Puškar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za lingvistiku.
  Country: Croatia

  Ovaj se rad bavi analizom i opisom povijesne i suvremene antroponimije potkalničkoga Prigorja na temelju korpusa prikupljenog dugogodišnjim arhivskim i terenskim istraživanjem. U uvodnom se dijelu daje osvrt na zemljopisni, društvenopovijesni, demografski i jezični kont...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Miroslavić, Tea;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.
  Country: Croatia

  Kamilo Dočkal hrvatski je crkveni povjesničar koji je deset godina proučavao povijest pavlina u Hrvatskoj. Skupio je dostupnu arhivsku građu te napisao povijest svih nekadašnjih pavlinskih samostana u Hrvatskoj pod nazivom Građa za povijest pavlinskih samostana u Hrvats...

 • publication . Thesis . Doctoral thesis . 2021
  Open Access
  Authors:
  Višnja Grabovac;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
  Country: Croatia

  U ovome će se radu dati prikaz Buddhina životopisa u školama tzv. starijega budhizma. Temelj za istraživanje ključnih biografskih epizoda bit će pālijski kanon Tipiṭaka, Nidānakathā (komentar uz pālijsku kanonsku zbirku Đātaka) i Mahāvastu (sjevernoindijsko djelo sačuva...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . Other literature type . 2021
  Open Access
  Authors:
  Goran Zlodi; Maja Zeman; Ana Marinković; Matko Matija Marušić;
  Persistent Identifiers
  Publisher: IEEE
  Country: Croatia

  The research and educational project Discovering the Old Dubrovnik Cathedrals was launched in 2015. Its activities were focused on the study of archaeological finds originating from the site of two consecutive medieval cathedral buildings under the actual Baroque Cathed...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Požarić, Lada;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.
  Country: Croatia

  Predodžba arhiva, njihova uloga i društvena važnost mijenjali su se u različitim povijesnim razdobljima. U starom vijeku, za vrijeme srednjeg vijeka te u razdoblju ranog novog vijeka arhivi su prije svega služili kao mjesta čuvanja dokumenata, koji su bili važni za trgo...

 • publication . Conference object . Part of book or chapter of book . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Zrinka Jelaska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Rijeci, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Country: Croatia

  Skupina riječi kojima se označuju boje jedno je od najotvorenijih leksičkih područja hrvatskoga, a vjerojatno i drugih jezika zapadne civilizacije, možda je čak najotvorenije jer se u njemu nazivi umnažaju gotovo mjesečno, ako ne i češće. U radu se raspravlja o tomu pri...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . Other literature type . Part of book or chapter of book . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Ivančica Banković-Mandić;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Rijeci, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Country: Croatia

  U hrvatskom medijskom prostoru (televizija, radio, film, kazalište itd.) u posljednjih dvadesetak godina sve su više prisutni dijalekti i različiti jezični varijeteti koji su u bivšoj Jugoslaviji smatrani perifernima, premda su najpopularnije serije bile upravo one na d...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . Part of book or chapter of book . Other literature type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Tanja Kuštović;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Rijeci, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Country: Croatia

  U 16. stoljeću hrvatski protestantski pisci u Urachu tiskaju tekstove glagoljicom, ćirilicom i latinicom nastojeći da njihova djela dopru do što šireg kruga čitatelja. Jedno je od tih djela i Spovid i spoznanie prave krsztianske vere koju su preveli Antun Dalmatin i Sti...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Antolić, Marija;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za povijest.
  Country: Croatia

  Ovaj diplomski rad bavi se analizom pitanja iz udžbenika izrađenih prema kurikulumu Povijesti odobrenom u ožujku 2019. godine. Cilj analize je na temelju revidirane Boomove takosonomije vidjeti potiču li postavljena pitanja razvoj viših kategorija znanja i razina kognit...

63 research outcomes, page 1 of 7