Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
27,215 research outcomes, page 1 of 2,722
 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  Steinur med 3 kjøttgjemmer, og 20 m mot Ø et mulig gjemme.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  Tydelig mur etter hus 5 stein i høyden, ca 0,80 m. Lengde 7,60 m øst-vest, 5,10 m nord-sør. Muren er tydelig rektangulær, særlig hjørnesteinene i tydelige. Muren er utrast i nord. Muren er mosegrodd, bygd av hodestore stein. Ligger 2 m nord for nedrast fjøsgamme.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  4 fangstgroper, vage og grunne.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  10 fangstgroper.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Kontrollregistrering av fangstgraver for reinsdyr i perioden 2018-2021. Aust- og Vest-Agder fylkeskommune v/Bård Lassen og Snorre Haukalid i juli 2018. Bakgrunn for kontrollregistreringen var informasjon og kart utarbeidet av Folke Nesland, Bykle kommune. Det skal utarb...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Steinalderlokalitet. Observasjon av slått flint i pløyelaget.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Vestland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Fetts fk. nr. 1: B 8364 - Sta. skiferpil f. ved nydyrking på Pundsteigen i ein mykje avjamna og lite tydeleg terrassekant, om lag 1/2 m djupt i djup, svart jord. 12-15 m o. h. om lag 50 m frå stranda og 12 m N for sjoarvegen på gnr. 147 bnr. 4. Nr. 1 på funnkartet. Tilv...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Troms og Finnmark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Lokalitet med 11 tufter og 2 mulig tufter samt 10 mulige gjemmer beliggende mellom Storskarvika i øst og Storsteinneset i vest. Tuftene ligger i to grupper innunder tapesvollen, ca mellom 20 og 18 meter over havet. De mulige gjemmene er knyttet til den østlige tuftegrup...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Troms og Finnmark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Lokalitet delt i to grupper. Den vestligste ligger i rullesteinsvoller, den østlige på ei vegetert lita slette mellom knauser. I alt 5 tufter. Flere anomalier i området. Må kontrolleres i felt.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  I overkant av hogstfeltet i sørvestre kant av planområdet, ble det funnet to rydningsrøyser. Røysene ligger 5 meter utenfor oppgitt plangrense. Gamle flyfoto viser at hogstfeltet har vært åkermark og røysene kan knyttes til dette. Røysene er lave, 40-50 cm høye og ca 3 ...

27,215 research outcomes, page 1 of 2,722