Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
2 Research products, page 1 of 1

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research data
 • Other research products
 • 2018-2022
 • Open Access
 • HR
 • Croatian
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Živković Kuljiš, Loren; Belamarić, Josip; Korkut, Alem;
  Country: Croatia

  Skripta za kolegij Kiparstvo 2 na Diplomskom studiju Odsjeka kiparstvo Umjetničke akademije u Splitu nastavlja se na skriptu za kolegij iz prethodnog semestra, Kiparstvo 1. Petnaest nastavnih jedinica nižu se slijedom sukladnim realnoj kiparskoj praksi, što predstavlja ...

 • Other research product . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Živković Kuljiš, Loren; Mance, Ivana; Korkut, Alem;
  Country: Croatia

  Sadržaj skripte dosljedno prati nastavni program te je koncipiran je u četiri faze i u petnaest nastavnih jedinica koje su u skripti opširno elaborirane objašnjenjima i primjerima. Kroz nijh student prolazi kroz sve etape konceptualizacije, realizacije i predstavljanja ...