Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
445 research outcomes, page 4 of 45
 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Štramberský, Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  Country: Czech Republic

  Předmětem bakalářské práce je statický návrh nádrže čističky odpadních vod, dimenzování a posouzení konstrukčních části na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Součástí projektu je i výkresová dokumentace. Cílem práce je navrhnout nádrž tak, aby v ní nevznik...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Forstová, Lada;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce je věnovaná historii kláštera premonstrátek v Chotěšově. Popisuje dějiny od jeho založení po současnost. Představuje premonstrátský řád a jeho zakladatele sv. Norberta, zakladatele kláštera blahoslaveného Hroznatu a jeho sestru Vojslavu. Popisuje také život v kláš...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Kůs, Libor;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce se věnuje historii zahraniční migrace v Plzeňském kraji a Horní Falci od roku 1918 po současnost se zaměřením se na evropskou migrační krizi. Práce v sobě spojuje geografický a politologický náhled na zkoumané téma a snaží se být přínosem oběma těmto věd...

 • other research product . 2018
  Open Access Russian
  Authors:
  Zianko, Darya;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce "Ekonomické vztahy Ruska a České republiky po roce 2000" se skládá ze čtyř kapitol. V první kapitole popisuje základní historické události, kde je možné sledovat hlavní historické zvláštnosti vztahů mezi Ruskem a Českou republikou. Zvláštní pozornost je...

 • other research product . 2020
  Open Access German
  Authors:
  Pavlikovský, Josef;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tématem této diplomové práce je utváření identity u českých Němců, kteří pocházejí z česko-bavorského pohraničí. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabývá autor diplomové práce historií českých Něm...

 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Nevřivá, Jana;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  Country: Czech Republic

  Galerie moderního umění se nachází v jihomoravském kraji v městské části Brna, Brno - střed. Na horní část pozemku navazuje park na Kraví hoře s hvězdárnou a planetáriem Brno. Na dolní část navazuje areál VUT Brno na ulici Žižkova a Rybkova. Objekt bude sloužit k výstav...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Jakubcová, Monika;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce je zaměřena na technologické provedení etapy hrubé spodní stavby rodinného domu v Ochozu u Brna. Obsahem této práce je technologie provádění, řešení zařízení staveniště, časový plán, rozpočet, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány, bezpečnos...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Štěchová, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce je zaměřena na historii amatérského divadla v Buděticích od roku 1918 do roku 1962. Práce pojednává o vzniku amatérského divadla, je zde popsán kompletní repertoár a činnost divadelního kroužku. Obsahuje seznam všech premiér a jeho odkaz do současn...

 • other research product . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Furda, Filip;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práca sa zameriava predovšetkým na historický, politický a ekonomický vývoj mesta Abú Zabí. Práca je taktiež zameraná na urbanizáciu a modernú architektúru ikonických stavieb. Práca sa venuje ropnému priemyslu v okolí, ktorý sa stal kľúčovým elementom v rozvoji mesta. O...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Kohlrussová, Lenka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem bakalářské práce je analýza vlivu napoleonských válek na vývoj německého národního hnutí v letech 1806?1815. Práce je vypracována na základě dostupné literatury v českém, anglickém, francouzském a německém jazyce. Jsou použity metody analýzy, kompilace a komparace...

445 research outcomes, page 4 of 45