Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
469 research outcomes, page 3 of 47
 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Hubáčková, Karolína;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem této práce je podání uceleného přehledu o dějinách města Sušice během třicetileté války. V úvodní kapitole jsou rozebírány dějiny města do vypuknutí konfliktu, dále je pojednáno o vzhledu města před válkou. Popsán je také stav měst v raném novověku obecně a čtenář...

 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Sychra, Marek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá tématem hledání tématu v textu. Konkrétně hledání spojitostí mezi krátkými texty a hledání hranic jednotlivých částí stejného tématu v jednom hlavním textu. Hlavní motivací výzkumu bylo zavedení do praxe a to v rámci aplikace na přednáškové materiál...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Hajšmanová, Gabriela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Ve své diplomové práci se zabývám regionální historií Doubravky - nynější městské části města Plzně. Shrnula jsem informace z dostupných zdrojů a a publikací. Během své práce jsem provedla i terénní průzkum jednotlivých lokalit. Následně jsem svou práci rozdělila do dvo...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Toncarová, Nikola;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce pojednává o úpravě veřejného knihovnictví v Československé a později v České republice. Je zde rozebrán první knihovnický zákon o veřejných knihovnách obecních, který byl přijat v roce 1919, včetně jeho přípravy a fungování v praxi. Dále je tu pops...

 • other research product . 2009
  Open Access Czech
  Authors:
  Štvánová, Lucie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Ve své práci se zabývám historií videoartu v kontextu české kulturní scény. Zkoumám využití videí, výukových programů a videoartů v hodinách výtvarné výchovy a odborných uměleckých předmětů. V praktické části vytvářím cyklus čtyř autorských videoartů na téma " Pohyb a č...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Škarda, Ondřej;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tématem této bakalářské práce je environmentální historie lokality Sulkov od 19. století. Je zde vytvořen chronologický přehled jednotlivých fází vývoje lokality Sulkov a jsou stanoveny příčiny a dopady využití tohoto území v jednotlivých fázích. Sledovány jsou také změ...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Laňka, Tomáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zaměřuje na chrámový komplex v Baalbeku, který je jedním z velkých historických pomníků evropské architektury a bez obav ho můžeme označovat za ztělesnění superlativů. V první části práce se budeme věnovat obecné charakteristice města Baalbek a jeho histor...

 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Hertlová, Barbora;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce pojednává o historii divadelnictví v Mostě od roku 1911. V práci je také zmíněna historie a osud Mostu, který přišel o své původní budovy a atmosféru, aby ustoupil těžbě uhlí. Vystavěn byl Most zcela nový se všemi zařízeními a budovami, které k městu pat...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Málková, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce je zaměřena na technologii výroby středověké keramiky 13. 15. století v Čechách a na Moravě. Zabývá se technologickými aspekty výroby středověké keramiky na základě archeologické, petroarcheologické, keramologické a etnografické literatury. Sledované a ...

 • other research product . 2010
  Open Access Czech
  Authors:
  Kopsová, Miroslava;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá historií populárního spotru - basketbalu. První část je věnována historii světového basketbalu. Další část se zabývá historií československého basketbalu. První část historie píseckého basketbalu je od třicátých let do roku 1996. Další sezony jsou již v ...

469 research outcomes, page 3 of 47